GAJA MEMSANIGADO

GAJA MEMSANIGADO

Ni uzu nian lingvon libere al bonaj celoj. Jen, speciala, sed grava temo iam bv. Diskonigi: GAJA MEMSANIGADO! Mi same Amas! Kaj AMAS Naturan vivon, naturan nutron, Naturan memkuracadon. Jen, miaj konsiloj, amplene kaj helpeme levu, altigu vian memvibracio nivelon. Sciu, Ĉio konsistas el Dio, kiu estas LUMO, AMO. MEMORU LA DIAJN KAJ LA NATURAJN LEĜOJN. Renkonte, geamikojn, bonajn konatojn tuŝu ilin. Tre gravas energetike, kaj por elektromagnetikaj energio ŝanĝoj, ĉefe inter Virinoj kaj Viroj! La vera efika kaj valora socia, movada helpo estas INSTRUI LA KOREKTAN VIVON, LA MEMSAVON! Ja tio donas pli longan, pli sanan vivon. JEN MEMKURACIGAJ METODOJ Saluton Karaj! Jen bonintencaj, bonefikaj, alternativaj kuracmetodoj, kiujn mi proponas. Ilin mi elprovis, uzis kaj praktikas. Ja, ,,Nur la memsanigado ekzistas.” Sendepende de la eldiroj, ke la kuraciga faklaboristo kun kemikalioj, aŭ naturmedicinisto kredigas al vi, Saneblas esti por vi. Unue elspiru longe, longege, kaj enspiru loze tra la nazo, plenpulme. Plene aerumu la pulmojn. Eklernu korekte plenpulme elspiri, enspiri. Krome, Estu konscie gaja, levu vian energionivelon kaj nutru vian korpon per multaj fruktoj. Ni mem devas esti – uzante sobran cerbon,- nia Artisto Kuracista, Doktoro Majstro. La Penso estas ĉio! Nia espero, kredo jam povas sanigi. Nur la memsavigo ekzistas, laŭ la Naturo Leĝoj. Do, la memsugestio de E. COUÉ ,,Kun ĉiu tago, el ĉiu vidpunkto, mi estas pli bone kaj pli bone”. Tiun ĉi frazon, matene post la dormo, kiam vi vekiĝas vi ripetadu minimume 21 fojojn monotone, dum 2-3 minutoj. Kaj antaŭ ekdormo same, dum 2 – 3 minutoj, sed nepre minimume 21 fojojn. Tiu memsugestio ,,ordonas” al la subkonscio efektivigi la plenan boneston. La sinkroniteco, en via vivo pli kaj pli ekestas tiel,se vi diligente ripetadas la frazon. Cetere oni povas la kanceron simple memsanigi per 42 taga fasto kaj la 10 000 mg. vitamino C. Uzado. Sed devas po tage la intestojn ellavi vespere kun 42 grada varma akvo, ki havas solvitan unu kuleran sodabikarbonaton. Tiu tre bone funkcias, kaj efektas. Jen alia fantastika bonefika metodo de Ludoviko Kuhne, kiu per la stimulado, fervorigo de la nervosistemo simple renovigas la homkorpon. Jen estas tiu la Malvarmakva Frotbano. T.e. Ke, tra la genitalioj, kie la plej multaj nervo fadenoj renkontiĝas, tio estas ĉe la virinoj la grandaj lipoj, ĉe la vagino enirejo. (La etajn devas kovri per alimane.) Ilin la liberlasitan devas froti per malvarma akvo kaj per iom da kruda, natura, ekz. per Lana tekstilo peceto. En la akvo povas esti glacio peceto, se la paciento eltenas. Tion de minimume 10, 12 minutojn, maksimume 1 horon devas fari. En granda sano krizo, valoras matene kaj vespere ripeti la metodon po unu horo, se eble. Sed nur delikate frotadi, malforte sen vundi la haŭton. Ĉe la viroj la samon, saman sanigan efekton oni povas fari sur la antaŭ haŭto de la peniso. Tie multaj nervo fadenoj renkontiĝas, kaj tie kunestas, kaj la vitalizacio, vigligo fareblas. Post la procedo uzu iom da migdalo oleon.Tiu metodo estas tre efika, mi mem elprovis kaj uzas de tempo al tempo. Sur mia Face, csillagfold.hu mi proponas ankaŭ kelkajn aliajn interesajn diversajn metodojn por teni la sanon, regeneradi, plibeligi la korpon. Ekz. La polarizadon de akvo, Kaj ĉiujn likvaĵoj kiujn mi trinkas, tiel programigas. Mi varmigas tion kion mi trinkos, por spari energion al mia korpo, tiel ne bezonas hejti la trinkatan, trinkotan likvon. Tiun kirladon faru, per ligno bastoneto 12 fojojn maldekstren, 12 fojojn en formo de numero 8 direkten kirlado, kaj fine dekstren 12 fojojn kirlu. Vi povas ankaŭ programigi per vortoj vian akvon je iu ajna informacio, ja la akvo havas konsciencon, inteligenton. Parolu trankvile al ĝi. Trinku se eble ĉiam, puran akvon valoras dum 2, 3 horojn meti sub la suno brilo, kaj nur poste varme konsumi. Rememoru, por ni la SANECO, ĝi ne estas vivcelo, sed denaska RAJTO! Ĝi estas memkomprenebla vivobezono. PACON, AMON, SAMRAJTON! SUKCESOJN! Mi brakumas vin kaj benas SINCERE!
Aldone tre gravas la intertuŝado de unu la alia. Pleje inter viroj kaj virinoj. Nature, temas pri ĝentilaj tuŝoj kaj karesoj. Eĉ Gravas, ke homoj ricevu dekdu brakumojn po tage, por evoluiĝi. Eĉ, povas esti tiuj brakumoj kelkminutaj, ĉe familianoj tio estas facile farebla, kaj eĉ farenda!

Olvastad már?

Vélemény, hozzászólás?