A REZGÉSEK TÖRVÉNYE I.

A REZGÉSEK TÖRVÉNYE I.

A TÖRVÉNY egyszerű, de hatásainak száma végtelen sok és messze elágazott. Minden fény, rezgés és minden élet megtestesült fény, vagy megtestesült rezgés. Mi sohasem fogjuk megérteni a világ életét és forgását, ha a rezgések törvényét nem ismerjük, és sose tanuljuk meg itt e Földön sorsunkat a hatalmunkba keríteni, ha e törvényt tudományosan ki nem fürkésszük, s mindennapi életben nem alkalmazzuk. Ez egyike a fő természeti törvényeknek, mely az Ő hatását mindenütt megmutatja. Legtöbbször azonban félreértjük e hatásokat, vagy csodásaknak bámuljuk, mivel az okot, a törvényt nem ismerjük. A TÖRVÉNY egyszerű, mint minden természeti törvény és így az igazság bizonyítékát hordja magában. Ha mi ezt megismertük, és hatásait meg tudjuk figyelni, akkor számunkra megszereztük az ő igaziságának, valódiságának a bizonyítékát, s képesek vagyunk azt hasznunkra fordítani. – A TÖRVÉNY egyszerű, de hatásainak száma végtelen sok és messze elágazott. „Minden fény, rezgés és minden élet megtestesült fény, vagy megtestesült rezgés.” A rezgések az ő hatásukban, s visszahatásukban örökké tartanak. Minden mozgás csak egy másik mozgásnak a folytatása, s a végtelenbe folytatódik. Minden gondolat testünk rezgéseinek eredménye, s annak tovább kell élnie és hatnia azon formában, melyben mi azt életre keltettük. A gondolatnak a rezgési alapja már megvan, mielőtt mi azt gondoltuk volna, különben nem képezhettük volna azt ki a testünkben. A gondolatnak már jelen kellett lennie valahol a szívünkben, vagy a természetben, s mi azt felvettük, – legjobb a szívünkből jövőt, minthogy mi az ő rezgésformáira felvevőképesek valánk.

Csak akkor tudjuk saját gondolatainkat kitermelni, ha a rezgések törvényeit uraljuk és értünk ahhoz, hogy a rezgésformákat magunkban helyesen kezeljük. Már pedig a rezgések örökkévalóságának érzése megvan bennünk, mert azon nyugszik óhajunk, hogy a gondolatokat, melyeket fölfogtunk, megörökítsük. Életünk, ahogyan azt mindenki szeme láttára vezetjük, gondolatainknak, s az ezeknek alapját képező rezgéseknek a kifejezése. Ezért mi nem vagyunk képesek azokon változtatni, s így a sorsunkon uralkodni, ha a rezgések törvényét nem uraljuk teljesen, éppúgy, miként a zeneművészek a hangművészetet az összes hangokban teljesen uralnia kell, mielőtt ő maga teremtőien közreműködhetne, s azt mesterien kezelhetné. – A rezgések különfélék, mint ahogy az ő jelenségformáik különbözők. Azonban az összes rezgéseknek közös sajátságuk, hogy két pólus között mozognak, s ellentétes irányban nyilatkoznak meg. Az egyik pólustól indul ki a rezgés s a másik felé áramlik, hogy ismét ettől áramoljon ki és és így tovább a végtelenségig. Ebben az értelemben beszélünk elektrikus és magnetikus, pozitív és negatív, kiáramló és beáramló rezgésekről. E világ minden jelenségformájában, minden testben is, s annak egyes részeiben egyidejűleg elektrikus és magnetikus pozitív és negatív rezgések vannak megtestesülve. Egész életünk, minden elmélkedésünk, és törekvéseink, gondolataink és tetteink a testünkben s ennek egyes részeiben lévő elektromagnetikus erőknek a játéka. Tehát nem uralkodhatunk a sorsunkon, nem vehetjük hatalmunkba a testünk-lelkünk- szellemünket, ha nem értünk a testünkben lévő elektromagnetikus erők fölött való uralkodáshoz, főképp, ha azokat az ő hatásukban és jelentőségükben éppen nem is ismerjük. Ha mindkét erő, az elektrikus és a magnetikus egyformán erősek, tehát azok egymást teljesen kiegészítik, úgyhogy egyik oldalon sincs túlerő, akkor helyre van állítva az egyensúly mindkettő közt, s azok összhangban tovább működhetnek az egyik vagy másik erőnek a korlátozása nélkül, s az új rezgések melyek abból keletkeznek tökéletesek lesznek. Ha azonban egyik erő tekintélyesen túlsúlyban van akkor nincs jelen a kiegyenlítettség, az egyensúly meg van zavarva, egyoldalúság, összhangzavar, és harc keletkezik, s ezen hibás sajátságoknak át kell hárulniuk az új rezgésekre, melyek abból keletkeznek. Ezen rezgéstörvények a rezgésekkel együtt a testünkben le vannak fektetve, s ezt uralják az ő összes részeiben és megnyilatkozásaiban. !!!

Itt, az egyik legfontosabb terület, az emberek nemi vonatkozásai. Itt a természeti törvények nem ismerése különösen károsan hat, mert az abból fejlődő baj a végtelenségig tovább vivődik nemzedékről nemzedékre. Ezért a rezgések tana, rendkívül fontos ága a nemi tudománynak, melynek komoly és tökéletes kipuhatolása és közvetítése nélkül a nemi kérdés, melyben ma, a jelenkor szenved, nem talál megoldást, s nem is találhat. Mindenütt ellentét uralkodik férfi és Nő között, mely a nemeket elidegeníti egymástól, s félreértésekre, egymás közt való harcra, sőt gyűlöletre és megvetésre vezet. !!!!! Másrészt azonban a legtöbb szerelmes párnál az érzékeknek, s az érzésnek egyöntetűségét látjuk, mely nekünk egyáltalán természetesnek látszik, még ha annak nem is adhatjuk magyarázatát. Ha azonban pontosabban vizsgáljuk, felismerhetjük, hogy annak oka az állszeméremben, s a nemek elválasztottságában van, – és senki másnak olyat ne tegyünk, amit magunknak sem szeretnénk, ha tennének – melynek mindkettőjük részéről egyoldalúan fejlődés és az ő elfajulásuk a következménye. Mivel a természet mindkettejüket ellentétesen formálta s fejlesztette, s az egyik nemnek az elektromagnetikus rezgései kiegészítésül szolgálnak a másik rezgései számára. Ezért szükségük van egymásra, s egymásra vannak utalva és a természeti törvények elleni durva vétek a nemek egymástól való elválasztása. Ugyan, mindkét nem fejleszt egyszerre magnetikus és elektrikus rezgéseket, de az egyik inkább magnetikus, a másik inkább elektrikus. Ha mindegyik inkább a saját köreiben él, akkor növekednek az ellentétek és kiélesednek, ők egymástól mindinkább elidegenednek, mind kevésbé értik meg egymást, sőt egymást megvetik, viaskodnak, gyűlölködnek. Ezáltal mindkét nem elveszti az egyensúlyát, s annyira összezavarodik, hogy azt hiszi miszerint az egyik meg tudna élni a másik nélkül. Sőt egyes körökben odáig jutott a dolog, hogy maga a puszta gondolat a másik nemre, már elvetendőnek bűnös dolognak számít. A történelem bizonyítja nekünk, hogy a nemek szétválasztása soha jót nem tett. Így pl. a kolostorok, melyekből az egyik nem ki lett zárva, a múltban mindig eredménytelenséget mutattak föl, s mindig is így lesz az a jövendőben is. Mert a nemek elválasztása magában nem véd meg a szenvedélyek ellen, sem a bűnök ellen, éppúgy a kéjes gondolatok ellen sem. Az érzéki gondolatoknak a következményei, még sokkal rosszabbak, mint az érzéki életmódé. A tisztátalan gondolatok megtestesülnek, s hordozójuknak az arcvonásaira kiülnek, úgyhogy arcaikról leolvashatjuk, amit ők gondolnak. Minden tudományosságnak dacára is a szerzetesek sose múltak felül más embereket, mivel egyoldalúságuk őket kislelkűekké tette és a mindennapi élet számára pedig idegenné. Az ő erkölcsi magatartásuk és életmódjuk megdőlt mihelyt a világba kiléptek. Éppoly kevésbé érték el az apácák azon fokot, melyet elérhettek volna, ha ők a világi életben az ő nemes szándékaikat keresztülvitték volna.

A cikket folytatjuk.

Olvastad már?

  • HÖLGYEIM, ÖNKÉPZÉS!HÖLGYEIM, ÖNKÉPZÉS! A tömeges JÓ gondolatokkal, főleg a NŐKÉVEL, AMI a TEREMTŐI ERŐIK miatt jelentős, már […]
  • SZÁZ IGAZ EMBERSZÁZ IGAZ EMBER GONDOLD csak meg, amikor SZÁZ tiszta szívű, jóakaratú NŐ egyet gondol, mert ez olyasmi, […]
  • A KÉTSÉG ÉS A BIZONYOSSÁGA KÉTSÉG ÉS A BIZONYOSSÁG A TE hited, hitrendszered, a tudatalattid, a ,,rögeszméd", ami a LÉTEZÉSED befolyásolja. […]
  • ÖRÖM MISSZIÓÖRÖM MISSZIÓ Gondolj bele, TE ,,CSAK" örülsz, BOLDOG vagy. Ez belőled ,,kiragyog" kiárad. A LELKED A […]

 

Vélemény, hozzászólás?