Kategória: Esperanto

GAJA MEMSANIGADO

Ni uzu nian lingvon libere al bonaj celoj. Jen, speciala, sed grava temo iam bv. Diskonigi: GAJA MEMSANIGADO! Mi same Amas! Kaj AMAS Naturan vivon, naturan nutron, Naturan memkuracadon. Jen, miaj konsiloj, amplene kaj helpeme levu, altigu vian memvibracio nivelon. Sciu, Ĉio konsistas el Dio, kiu estas LUMO, AMO. MEMORU LA DIAJN KAJ LA NATURAJN…
Read more

kunkreado

VERECO KAJ HONESTECO AL VIVUNUOJ!

Se la ventoj de la ŝanĝoj blovas, vi povas konstrui altajn murojn, sed vi povas konstrui ventmuelilojn same. Por la vera Amprogramo de Esperanto Movado, Movado de intekompreniĝo, disvastigo de Amhomaranismo, Interna Ideo, vi elpaŝu ankaŭ en mia nomo, simpla esperantisto. Ni devas labori kun tiaj homoj, kiajn la vento sur nian vojon blovas. Ni…
Read more

EN KAPO DECIDU

Se vi deziras Vivi sane, kaj uzi vian sobran cerbon, … Do. Gratulojn pro la bona ideo memstari Sur la propraj piedoj! Estas tre bonega ideo elformi propran medion kun la proksimaj sampensantoj. Mi konsilas kaptu la okazon samtempe la komunumon memnobligi, unuope kaj kolektive. La plej helpaj bazaj konoj estas en la MAZDAZNAN VIVO…
Read more

LA D-RO CEPO

La saniga miraklo de la cepo estas konata ankaŭ en Hungario. La malvarmumiĝintan tusanton surbruste devas froti per freŝe presita cepolikvo de la pulmo pintoj ĝis la ventro komenco du fojojn po tage. Krome en la ĉambron devas meti sur telero distranĉitajn cepo fendetojn kaj tiuj kolektas la en aero troveblajn malsanigilojn. Po tage devas…
Read more

KORO AMO SANO

Mi devas iom ĉirkaŭiri kaj iom antaŭ klarigi vidmanierojn en tiu temo, antaŭ ol mi skribas mian direndon. Estimataj, kiuj legos la tekston, mi deziras eviti ofendon, simple mi petas pripensu, postiru, analizu la aferojn, kaj alserĉu vian propran trovatan vereron. Sen indulgo, nur bone, base, ĝisfunde, pripensi mi petas. Ĉio estas energio, vibracioj, kaj…
Read more