Kategória: Esperanto

IOM PRI ENERGIOJ, MAGNETISMO

Tiuj aferoj, ke seksaj diferencoj alportas ankaŭ energetikajn malsamecojn, kaj diversajn polarizaciojn, dieferencajn seksajn elektro magnetismo diferencojn ankaŭ, do estas tiuj aferoj faktoj. Ni, devas, do kalkuli pri ili kaj uzi ilin je nia bono, kaj avano. Nia Krea Dio nin konstruis tiel, ke ni bezonu unu la alian – viro virinon, – virino viron,…
Read more

GAJA MEMSANIGADO

Ni uzu nian lingvon libere al bonaj celoj. Jen, speciala, sed grava temo iam bv. Diskonigi: GAJA MEMSANIGADO! Mi same Amas! Kaj AMAS Naturan vivon, naturan nutron, Naturan memkuracadon. Jen, miaj konsiloj, amplene kaj helpeme levu, altigu vian memvibracio nivelon. Sciu, Ĉio konsistas el Dio, kiu estas LUMO, AMO. MEMORU LA DIAJN KAJ LA NATURAJN…
Read more

kunkreado

VERECO KAJ HONESTECO AL VIVUNUOJ!

Se la ventoj de la ŝanĝoj blovas, vi povas konstrui altajn murojn, sed vi povas konstrui ventmuelilojn same. Por la vera Amprogramo de Esperanto Movado, Movado de intekompreniĝo, disvastigo de Amhomaranismo, Interna Ideo, vi elpaŝu ankaŭ en mia nomo, simpla esperantisto. Ni devas labori kun tiaj homoj, kiajn la vento sur nian vojon blovas. Ni…
Read more

EN KAPO DECIDU

Se vi deziras Vivi sane, kaj uzi vian sobran cerbon, … Do. Gratulojn pro la bona ideo memstari Sur la propraj piedoj! Estas tre bonega ideo elformi propran medion kun la proksimaj sampensantoj. Mi konsilas kaptu la okazon samtempe la komunumon memnobligi, unuope kaj kolektive. La plej helpaj bazaj konoj estas en la MAZDAZNAN VIVO…
Read more

LA D-RO CEPO

La saniga miraklo de la cepo estas konata ankaŭ en Hungario. La malvarmumiĝintan tusanton surbruste devas froti per freŝe presita cepolikvo de la pulmo pintoj ĝis la ventro komenco du fojojn po tage. Krome en la ĉambron devas meti sur telero distranĉitajn cepo fendetojn kaj tiuj kolektas la en aero troveblajn malsanigilojn. Po tage devas…
Read more