A MINDEN

A MINDEN

… Minden férfinek minden nőt tisztelnie kell, s benne, mint Anyját, nővérét, húgát, feleséget kell tisztelettel kezelnie.
… A Természeti Törvények egyre fokozódó megismerése, és tisztelete kezdi lehetővé tenni, hogy a férfi és a Nő – szenvedély mocsarából kiemelkedve, – olyan életet, környezetet, teremtsen magának, amelyben egyenrangúakként, egyenértékűekként élhetnek.
… Ha majd a Férfi és a Nő tudatára ébred Királyi származásának, – e Hon Királyságában – és Királyi módon viselkedik is, és a szellem legmagasabb rendű kapcsolatában élve, szeretetteljes, nyitott szívvel, – mert csak így léphetnek be, egy olyan birodalom kapuján, ahol már nem a szenvedés, a tudatlanság sötétsége uralkodik, – mint ez eddig e Honban volt.
„ … ha a két nem ismét teljes kölcsönös megértéssel érintkezik egymás közt s mindegyik az ő külön a természettől neki megjelölt hatáskörét betölti: Akkor, a férfi és a nő együttműködése elkezdődik a családban s a nyilvánosságban, amelynek jó következményei föl nem foghatók. –egészen. Mindjobban és mindinkább előtérbe lép a nő, s az az idő nincs már messze, amikor ő az ő igazi helyét megtalálja, s ismét elfoglalja. Az ő gyöngített ereje dacára is szunnyad még elég szeretet és fény az ő kebelében, hogy a múlt romjai közül, melyek közt eltemetődött, fölemelkedhessék.
A nő le fogja rázni az örökölt és fölhalmozódott tévhitek zűrzavarát, és elősegíti a fejlődést s a szabadságot. A nő által már gazdagon meg lett áldva az emberiség. Mert a gyermek szellemi fejlettsége egészen az anyától függ, s még egyetlen férfi sem lett soha naggyá, akinek ahhoz nem az anyja vetette meg volna az alapot születés előtti neveléssel. Lassan kezdi a világ ezt a fontos és egyszerű tényt újra belátni. – Ezért az egyénnek és az egész népnek a nevelése a Nőnél kezdődik, s ő általa kell annak lebonyolódnia.
Egy anya nem adhat az ő gyermekeinek át többet, mint, ami ő maga, s amije neki van. Ezért kell neki a testét ápolnia, s magán dolgoznia, hogy így az ő saját képességeit ébressze és fejlessze. Az ő utódai melyből a Nép kitevődik, csak azt a fokot érhetik el, melyhez ő az alapot megvetette. Ezért mindenkinek, akinek a szívén fekszik az ő utódainak, s az egész Népnek a haladása, szabadsága, minden eszközzel oda kell hatnia, hogy a nőnek az ő külön hatáskörére való képzése magasabb fokot érjen el, s hogy az ő Szent kötelességeinek a becsületét általánosságban gyakorolják. …” Dr. Hanish
Az Új SZERETETARANYKORT és az Aranykor SZERETETEMBEREIT a mai öntudatra, felelősségtudatra ébredett SZAKRÁLIS nők, a MINŐSÉGI Anyák szülik meg a TEREMTŐI Méhükkel.

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?