VERECO KAJ HONESTECO AL VIVUNUOJ!

VERECO KAJ HONESTECO AL VIVUNUOJ!

kunkreado

Se la ventoj de la ŝanĝoj blovas, vi povas konstrui altajn murojn, sed vi povas konstrui ventmuelilojn same. Por la vera Amprogramo de Esperanto Movado, Movado de intekompreniĝo, disvastigo de Amhomaranismo, Interna Ideo, vi elpaŝu ankaŭ en mia nomo, simpla esperantisto.

Ni devas labori kun tiaj homoj, kiajn la vento sur nian vojon blovas. Ni rajtas esti pli noblaj konstante. Tiel vi montras bonan ekzemplon, modelon. Jen la plena teksto de mia alparolo, kiun tekston vi rajtas legi dum kunsidoj. Dankon! Se vi pensas, uzu tion. Do, jen Kun la titolo:

KARA VIVANTARO!

Dum aro de tutaj vivjaroj ni rajtas kaj povas vivi Sentime, Libere en senpereema, Amhoma-Lumkorpo. Ni venis el la Lumo, kaj ni mem estas Lumo. La homkorpoj konsistas el aro da amlumelementaretoj. Tiuj subatomaj eroj, kemiaj elementoj estas formeblaj per niaj pensofortoj. Ni vivantoj en Lumkorpoj estas Dikreitaj Animoj, Spiritoj kaj materiaj Amhomkorpoj, kiujn kreis la holografia energia spaco elradiado de nia Animo kaj tiu de nia Patrino holografia energia elradiado. Kvankam genetike, korpe ni konsistas el la nin genra patro, kaj en utero kreinta patrino, kaj de iliaj influoj, DNS kopioj, ekzemplodonaj efikoj, tamen iom post iom, ni kreskante ekestas kiel NI MEM, kiun ni kreas el ni mem, per niaj pensoj, (efikantaj je niaj subatomaj elementoj) per imagoj, kredoj, konvinkoj pri ni, pri nia ekzisto ebloj kaj cirkonstancoj. Ja, tion, kaj tiel ni elradias por ,,roli,, en tio kaj sperti nin en korpo kaj ekkonante nin, niajn instinktojn, dezirojn, sopirojn, ekkonante sin per ili.

Nia korpo estas instrumento, kiun devas uzi korekte por la konvena funkcio, bonaj agoj, do unu ilo estas, kies penso spacoforto, la holografia, kaj Gravitaciaj Ondoj, influas, formas la kolektivan konsciencon same. Simple la efikoj, la efektoj de niaj Gravitaciaj Ondoj influas kaj tien-reen funkcias konstante. Do, jen, tiel niaj zigzagaj, spontanaj pensoj jam same influas, efikas nian korpon, sed same tiujn de alies korpojn. Sed tio, tamen estas komuna kreado, kun la tn. Kolektiva Konscienco! Ni kolektive influas unu la alian. Tio ne dependas de sezonoj, monatoj, semajnoj, tagoj, horoj, momentoj, sed de nia momenta, momentereta konscio pri ni, pri nia stato. Do, tial la homoj kapablas ludi, senzorge gaje hopi pepi, kaj de subita paniko, timo tuj morti. Aliaj iumomente subite ekfajras kaj tiel mortas, pliaj aliaj subite malaperi en la spegulo mondo povas. Krome estas vekigitaj homkapabloj, movigi objektojn, modifi ilin, ktp. Nu, tiujn okazojn ni nomas ,,ne klarigeblaj okazintajxoj.” La platformo de Dio ESTAS LA AMO. La nivelo de la senhalta, eterneco evoluo nivelo. Tiel krei el ni mem, libere rajtas ni unuopuloj kvalitan Amhomon, Dihomon konstrui el ni mem kaj virinoj rajtas naski Dihomojn Amhomojn. Do, nun en la erao de la Dio Erao! Kiu Homo Sapiens libere povas ekzisti, vivanta en senpereema Amhom-Lumkopo, kies Animon kreis-donis Dio, kiun korpon ni praktike per la principo ,,Nemini nocere.” (,,Ne noci.” /Ne malutili./) povas uzi.

Sisteme tenante en sano nian korpon, en sango pureco, konscie ni povas uzi. Plue ni konscias pri la eterneco, senmorteco, revivigxo, kaj revivigo. Sed la tuta afero dependas de nia informiteca konaro, konvinkoj, kredoj, pri ni, pri la funkciado de la mondo. (Kiun, kies scenarojn cetere ni mem Teranoj kunkreis por si.) Do, bonan sukceson en la Kunkreado!

Olvastad már?

Vélemény, hozzászólás?