A MINDEN ! SZENT KORONA KIRÁLYSÁGÁBAN

A MINDEN ! SZENT KORONA KIRÁLYSÁGÁBAN

„MINDEN A NŐKÖN MÚLIK!”  MINDEN férfinek minden NŐT tisztelnie kell, s benne, mint ANYJÁT, nővérét, húgát, feleséget KELL tisztelettel kezelnie. … A Természeti Törvények egyre fokozódó megismerése, és tisztelete kezdi lehetővé tenni, hogy a FÉRFI és a NŐ – szenvedély mocsarából kiemelkedve, – olyan életet, környezetet, teremtsen magának, amelyben egyenrangúakként, egyenértékűekként élhetnek. … Ha majd a FÉRFI és a NŐ tudatára ébred Királyi származásának, – e Hon Királyságában – és Királyi módon viselkedik is, és a szellem legmagasabb rendű kapcsolatában élve, SZERETETTELJES, nyitott szívvel, – mert csak így léphetnek be, egy olyan birodalom kapuján, ahol már nem a szenvedés, a tudatlanság sötétsége uralkodik, – mint ez eddig e Honban volt.” „ … ha a két nem ismét teljes kölcsönös megértéssel érintkezik egymás közt s mindegyik az ő külön a természettől neki megjelölt hatáskörét betölti: Akkor, a FÉRFI és a NŐ együttműködése elkezdődik a családban s a nyilvánosságban, amelynek JÓ következményei föl nem foghatók. –egészen. Mindjobban és mindinkább előtérbe lép a NŐ, s az az idő nincs már messze, amikor ő az ő igazi helyét megtalálja, s ismét elfoglalja. Az ő gyöngített ereje dacára is szunnyad még elég SZERETET és FÉNY az ő kebelében, hogy a múlt romjai közül, melyek közt eltemetődött, fölemelkedhessék. A le fogja rázni az örökölt és fölhalmozódott tévhitek zűrzavarát, és elősegíti a FEJLŐDÉST s a SZABADSÁGOT, A NŐ által már gazdagon meg lett ÁLDVA az emberiség. Mert a gyermek SZELLEMI FEJLETTSÉGE EGÉSZEN AZ ANYÁTÓL függ, s még egyetlen FÉRFI sem lett soha naggyá, akinek ahhoz nem az ANYJA vetette meg volna az alapot A SZÜLETÉS ELŐTTI NEVELÉSSEL. Lassan kezdi a világ ezt a FONTOS és egyszerű tényt újra belátni. – Ezért az egyénnek és az EGÉSZ NÉPNEK a nevelése a NŐNÉL kezdődik, s Ő általa KELL annak lebonyolódnia. Egy ANYA nem adhat az ő gyermekeinek át többet, mint, ami Ő MAGA, s amije neki VAN. Ezért KELL neki a testét ápolnia, s magán dolgoznia, hogy így az Ő saját képességeit ébressze és fejlessze. Az Ő utódai melyből a NÉP kitevődik, csak azt a fokot érhetik el, melyhez Ő az alapot megvetette. Ezért mindenkinek, akinek a szívén fekszik az Ő utódainak, s az EGÉSZ NÉPNEK a haladása, SZABADSÁGA, MINDEN eszközzel oda kell hatnia, hogy a NŐNEK az ő külön hatáskörére való képzése magasabb fokot érjen el, s hogy az ő SZENT kötelességeinek a becsületét általánosságban gyakorolják. …” Dr. Hanish A MAZDA’ZNAN MESTER SZAVAI ÖRÖK IGAZSÁGOKAT HANGOZTATNAK. A napjainkban nagyon FONTOS az önnemesítés, önképzés! AZ ÚJJÁSZÜLETÉSTAN c. könyv kötelező olvasmány KELL LEGYEN e Hon Királyságában. Az Új SZERETETARANYKORT és az ARANYKOR SZERETETEMBEREIT a mai öntudatra, felelősségtudatra ébredett SZAKRÁLIS NŐK, a MINŐSÉGI ANYÁK szülik meg a TEREMTŐI MÉHÜKKEL. Ehhez a FÉNY TUDÁST, KELL HASZNÁLNI és az ÚJ MEDICINA GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁVAL, A HELYES TESTHASZNÁLATTAL KELL ÉLNI! A FÉRFIAK ebben CSAK segíthetnek A NŐKNEK. ÍGY LEGYEN

Olvastad már?

  • A SZENTKORONA VEZETÉSE 2.A SZENTKORONA VEZETÉSE 2. A MAGYAR SZENTKORONA ORSZÁGÁBAN FONTOS, HOGY TÁJÉKOZOTT, TUDATOS VEZETŐI LEGYENEK. A […]
  • SZENTKORONA VEZETÉSE 1.SZENTKORONA VEZETÉSE 1. A MAGYAR SZENTKORONA ORSZÁGÁBAN FONTOS, HOGY RÁTALÁLJUNK A MEGFELELŐ ÉLET VEZETÉSRE. A […]
  • A NŐI ÖL CSODÁJAA NŐI ÖL CSODÁJA A NŐI ÖL rejti az ÉLET kapuját, a BOLDOGSÁG legnagyobb csodáját. Adhat szerelmet, de […]
  • HÖLGYEIM, ÖNKÉPZÉS!HÖLGYEIM, ÖNKÉPZÉS! A tömeges JÓ gondolatokkal, főleg a NŐKÉVEL, AMI a TEREMTŐI ERŐIK miatt jelentős, már […]

 

Vélemény, hozzászólás?