A MINŐSÉGI NŐ ÉBREDÉSE! A MAGAS NŐI MINŐSÉG – FEMININ QUALITY F.Q

A MINŐSÉGI NŐ ÉBREDÉSE! A MAGAS NŐI MINŐSÉG – FEMININ QUALITY F.Q

Ezek az itt felsorolt F.Q. tulajdonságok életbevágóan fontosak a NŐKNEK! NŐnek LENNI óriási LEHETőség ÉS hatalmas felelősség IS, egyénileg és az egész emberiségnek IS, hogy rendben megnyilvánulhassanak. Ma 2020 -ban Istennői önmagára kell találnia ÉS az egyéni speciális küldetését naponta meditálva megtudni. NŐNEK lenni, igazi felelősségteljes küldetés. A kölcsönhatások miatt MINDENKI hat MINDENKIRE! Így a Kollekív Tudatra IS! A NŐI testben LÉT alap programozása ez, – ezek a felsorolt legfontosabbak, amiket a NŐNEK aktiválnia kell ez élete során elsősorban. Mert ezek adott képességei, de ezeket készséggé, napi gyakorlatává is kell fejlesztenie: 1.) megértés, kötelesség, gondoskodás ( ez utóbbi a testi-egészségi, lelki, szellemi szinten és a gyermekre is vonatkozik) 2.) kitárulkozás, megnyílás 3.) elfogadás, befogadás, odaadás, beletörődés, megbocsátás 4.) alázat, türelem, anyaság, HŰSÉG, állhatatosság, SZERETET, szolgálat ( Ez a 4. pont, akár legelsőként is az emberi szívekbe és eszekbe véshető./Jézus szavaival és tulajdonságaival egyetemben/ Mert ez az önzetlen, feltétlen, ítélet nélküli, határtalan SZERETET, (ő.f. í. n. h. sz.) – ennek alázattal, türelemmel való gyakorlata, az, ami az isteni SZERETET egyik megnyilvánulása is. // BÉKE, SZERETET, EGYEN JOG!//. /.) ÍME, A SZÍV ERÉNYEI IS: A MEGBECSÜLÉS, SZÁNALOM, (EGYÜTTÉRZÉS) EGYENLŐSÉG, MEGBOCSÁTÁS, ALÁZATOSSÁG, MEGÉRTÉS, BÁTORSÁG ÉS SZERETET – MELYEKET ÚTRAVALÓUL KAPTUNK, mint Földhöz kötött lélek jármű, lélekhordozó. A SZERETET TUDATOS emberek tudják, a NŐ a Föld leg értékesebb LÉNYE! Bár tudnák ezt a NŐK maguk is! A NŐ Méhe TEREMTŐ EREJE bármi JÓT, meg az Új SZERETETARANYKORT ÉS Istengyermekeit IS megszülheti ÉS a SZERETET SZÍVTÉR KIÁRADÁSA mindenhova elér, ÉBER, TUDATOS, MINŐSÉGI SZERETETemberként, a SZAKRÁLIS NŐI minőséget képviseli. ÁLDÁST!

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?