A NŐK KOZMIKUS MEGFOGALMAZÁSBAN

A NŐK KOZMIKUS MEGFOGALMAZÁSBAN

Így a nők a Teremtő (Isten) fénykvantumának tiszta másolat részeként, a tiszta szeretet nőiségben megnyilvánult entitásai, a megfoghatatlan szépség, öröm és kozmikus harmónia örök otthonai, és kiáradásai, melyet átitat a végtelen szeretet, s ezzel átitatják, jelentősen befolyásolják a környezetüket. A tiszta eredet forrás 7 minőségének megfelelők. Ők az utódaikat nézve, a tiszta eredet ősforrásból való Isten gyermekei, mint isteni töredékek társteremtők. Ők maguk az élő fáklyái a szeretetnek, fénynek, bölcsességnek, teremtő erőnek. Ők világító, holografikus fényragyogások, a teljesség holografikus részei. A földi nők, ők a nőiségű entitások, olyan világító holografikus fényragyogások, akik a holografikus teljesség részei, akikből ragyogó fénykiáradások, vibrációk, rezgések áradnak felénk. A nők az ős eredet fénymagjaként (a magyar nők különösen, mivel erősek, szépek, vonzóak) kicsíráznak, felnőnek, termést (utódot) hoznak e világra, mint teremtő angyali lények. Ők valójában MI vagyunk a téridőben, a mindenkori mostban mindig jelenvalóként, – időnként testet öltő lelkek. Így a lélek nézőpontjában: a Tiszta Szeretet örökkévaló boldog nyugalmában, a bennem is lévő holografikus tér teljességében a minden egyben élünk. Az örök mostban eredetlelkünk ezernyi lét testben is élhet, a lineáris földi időben, térben. Az éber, teljes tudatosságunkban elmondhatjuk: a Teremtőm tökéletessége vagyok, egyéni, a tiszta energia egy pontja, mégis a tiszta energia sok helyén és sok dimenziójában élve egyszerre, teljesen tudatában vagyok az egységem minden aspektusának. Mint egy szerető atya terelem a töredékeimet, tudatomat az egységhez a közös eredetünk és sorsunk fényéhez. Mindenkinek a saját felelősségére és fennhatóságára van bízva magát ébredeztetni, tanítani, felemelni, megnemesíteni, önismeretre, öntudatra ébreszteni. Mert A NŐKNEK A MAGAS NŐ MINŐSÉGET, ezen nőiség lényüket kell felismerniük, átgondolniuk és kiteljesíteniük a földi mindenkori mostban, ezt magukban megteremteni és kiárasztani öltöttek női testet. Ezt akár többször is átgondolva, újraélve megélhetik a nők, – lehet ez már a megvilágosodás maga. Úgy legyen! Áldást!

Olvastad már?

  • MAGYAR NŐNAPMAGYAR NŐNAP AZ IGAZI MAGYAR NŐNAP Március 24. A NŐ, a Nőiség Ősi princípiumának misztikus […]
  • FÉRFIAK RÉSZÉREFÉRFIAK RÉSZÉRE Természetes szépségében, Ő, a NŐ Isten Szent Lelke a Bölcsesség. S te Nő, lásd magad […]
  • A NŐ BÉKETEREMTŐ II.A NŐ BÉKETEREMTŐ II. A Nő a tiszta szeretet, Isteni Bölcsesség Földi tárháza. Megérzi intuitive és tudja, és […]
  • A NŐ FELELŐSSÉGEA NŐ FELELŐSSÉGE Részlet, Dr Hanish írásaiból: „Ha mi az élettörvények tekintetében tisztába jövünk, […]

 

Vélemény, hozzászólás?