A finomenergiák

A finomenergiák

Elvakít a talmi fény! Valóban, másnak másságnak látszik a normális, a normális felé haladás e kaotikus, anyag és sötétség uralta világban. Azok az emberek, és főleg AZ OK a nők, akik a spirituális fejlődés útjára lépnek, teszik a dolgukat és testük, lelkük folytonos tökéletesítésébe kezdenek, böjtökkel, légző gyakorlatokkal az agyfejlesztésre, a megfelelő agyterületek felélesztésével – igencsak hatékonyabbak, erősebb személyiségek lesznek. A Nők is, mint minden ember nagy spirituális hatalommal bírnak, és nőknél ez az erő még nagyobb teremtő erővel társul, hiszen méhükben a férfi magjából egy új embert is képesek létrehozni. A két nem kapcsolatában Férfi a Nőre – Nő a Férfire van utalva a kiegyenlítődés miatt! Ez elsősorban energetikai egymásrautaltság, de a hormonok, érzelmi igények, szexualitás, és a szellemi fejlődés terén is jelen van, mert a Nő hozza le legtöbbször a szellemi információkat a Férfi számára is, és adja az ösztönzést a fejlődésre.

A legfőbb az energetikai egymásra utaltság, és ez még akkor is így van, hogyha akár férfi, akár nő „egyedül” éri el a magas szellemi megvilágosodás szintjét. Ilyenkor a kegyelem vagy fejlődési technikák által Krisztusi böjtök, légzéstechnikák stb. által jut az ember a magas spiritualitáshoz. Ekkor is használja a női teremtő erőket, energiákat, hiszen a folytonos létezés sem lehetne folytonos megvalósulásban, ha az Atya minőség nem ösztönözné a Női princípium minőséget a létezés teremtésére. A két energia a teremtésben egyenlő arányban vesz részt. A Nők példája a Földi létben sokszor a „lomhább”, a Természetanya által kevesebb lelki erővel megalkotott férfire sokszor nagyobb terhet, rugalmasságot ró, hogy kövesse a nőt a szellemi fejlődésben. Sajnos sok ébredett, szellemileg fejlettebb nő szenved attól, hogy a férfi, a párja, szeretője nem, vagy csak alig követi őt ezeken a szinteken. A fejlettebb Nők a finomenergiák szintjén, és a vértisztaság által egy sokkal magasabb tudati szintre kerülnek, és már-már szinte viszolyognak, pl. ha a férfi még húst eszik, mert az állati tetem elfogyasztása után a benne rothadó emésztés bűze érződik. Még a leölt állat energia perdülete, az elpusztuláskori szenvedése, félelme az emésztés során, az emésztő rendszeren való áthaladáskor finom energetikailag jelen van és érződik. Ezért igencsak különböző a rezgése egy húsevő és egy növényevő embernek a vibrációk szintjén. A szellemi fejlődés alapja, hogy tudatosul az emberben a két minőség és testileg, tartalmilag, minőségileg fejleszteni kívánja magát, a teste folytonos tisztán tartásával folyamatos vértisztaságot, ezáltal szervegészséget és teljes életminőséget kíván elérni. És ehhez az alaphoz, a kiegyenlített, egyensúlyban lévő (pl. a keresztcsontjának is a helyén kell lennie, mert enélkül a fejlődés kiegyensúlyozatlan, kibillent) testi egészséghez veszi hozzá a szellemi fejlődése módozatait – böjtök, béltisztaság, helyes táplálkozás, légző gyakorlatok, stb. Ez a testi minőségi egészség nyilván a régi szokások levetkőzését, elhagyását is jelenti, ami a szellemi fejlődést segíti. Sok régi barát maradhat el és egyre kevesebb régi társ, együttműködő, együtt haladó ember követi a példáját, mivel ez magas tudati szintet, önfegyelmet, önismeretet, önnemesedést követel már.

A Földhöz kötött materiális férfiaknak is meg kell tanulniuk kiváltani a női finomenergiákat, amivel a magas minőségű férfiak is rendelkeznek. Jelen van a külső, a kiállás, kinézet is, de nem okvetlen az a sárm, hanem a belső nemes tulajdonságok, a kisugárzás kivetülése a személy auráján, mosolyán, szemvillanásán, mozdulatain megjelenő hatás. Amit a Női vonzerő teremt. Ám még fontosabb, hogy a férfiak el tudják fogadni ezeket a nők által kiárasztott, megjelenített energiákat, – elfogadni, befogadni, értékelni, és ezáltal serkentve lenni, a magas férfi minőség még tisztább, ragyogóbb megnyilvánításához. A női test élő templom. Első az állati tetemektől megszabadítani a nőt, mert amíg ezekből a hulla mérgekből szennyezi magát, – a nő a legnemesebb nemi szerveit, addig csak hanyatlik, butul, és még el is boszorkányosodhat idősebb korára az önmérgezés miatt. Nem beszélve a fogantató képessége gyengüléséről. A vértisztaság, a belső testi tisztulás az első a nő életében! Ehhez kapcsolódik, hogy a havi ciklusa a Hold ciklusával harmóniában legyen, majd a magas minőségű vértisztaság is folyamatos legyen, és a kiegyenlített gondolkodás is, ami a helyén lévő keresztcsontot is igényli, az egyenes gerinc alapját jelenti.

Olvastad már?

  • Az eredeti MiatyánkAz eredeti Miatyánk Az eredeti szöveg arámi nyelven ismert magyarra fordított változata. Nagy erejű ima, […]
  • SZÜLETÉS ELŐTTI NEVELÉS V.SZÜLETÉS ELŐTTI NEVELÉS V. A SZÜLETÉS ELŐTTI NEVELÉS: ELŐKÉSZÜLET. Ha mi tökéletes utódokat kívánunk teremteni, […]
  • DECEMBERI ÚTRAVALÓDECEMBERI ÚTRAVALÓ "Mert már törik a gát, omlanak az évszázados falak, szakadnak a vaslakatok, egy perc és […]
  • JúniusJúnius Az aratási áldás vidám sejtelme hatja át az egész természetet. A június a nyár derekának […]

 

Vélemény, hozzászólás?