La vojo

La vojo

Tra densa mallumo briletas la celo,
al kiu kuraĝe ni iras.
Simile al stelo en nokta ĉielo,
al ni la direkton ĝi diras.
Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,
nek batoj de l’ sortoj, nek mokoj de l’ homoj,
ĉar klara kaj rekta kaj tre difinita
ĝi estas, la voj’ elektita.

Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante,
ni iru la vojon celitan!
Eĉ guto malgranda, konstante frapante,
traboras la monton granitan.
L’ espero, l’obstino kaj la pacienco –
jen estas la signoj, per kies potenco
ni paŝo post paŝo, post longa laboro,
atingos la celon en gloro.

Ni semas kaj semas, neniam laciĝas,
pri l’ tempoj estontaj pensante.
Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas, –
ni semas kaj semas konstante.
„Ho, ĉesu!” mokante la homoj admonas, –
„Ne ĉesu, ne ĉesu!” en kor’ al ni sonas:
„Obstine antaŭen! La nepoj vin benos,
se vi pacience eltenos”.

Se longa sekeco aŭ ventoj subitaj
velkantajn foliojn deŝiras,
ni dankas la venton, kaj, repurigitaj,
ni forton pli freŝan akiras.
Ne mortos jam nia bravega anaro,
ĝin jam ne timigos la vento, nek staro,
obstine ĝi paŝas, provita, hardita,
al cel’ unufoje signita!

Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante
ni iru la vojon celitan!
Eĉ guto malgranda, konstante frapante,
traboras la monton granitan.
L’ espero, l’ obstino kaj la pacienco –
jen estas la signoj, per kies potenco
ni paŝo post paŝo, post longa laboro,
atingos la celon en gloro.

L. L. Zamenhof

Olvastad már?

  • A NŐ ÉRTÉKEA NŐ ÉRTÉKE A NŐ, nőiségének értéke, magas minősége attól függ, hogy Ő mennyire tudatosan uralja, […]
  • FesztelenségFesztelenség Ha megfigyeljük, úgy találjuk, hogy minden három és fél órában a test a legjobb akarat […]
  • SZAKRÁLIS NŐI MINŐSÉGSZAKRÁLIS NŐI MINŐSÉG Aki igazi NŐ, AZ aki dolgozik magán, ÉS A MAGA TUDATOS MÓDJÁN megélheti a SZAKRÁLIS, […]
  • KRISZTUS – ÜNNEP II. részKRISZTUS – ÜNNEP II. rész Ez az elismerés azonban nem elegendő, hanem mindenkinek, aki a rendetlenséget […]

 

Vélemény, hozzászólás?