La vojo

La vojo

Tra densa mallumo briletas la celo,
al kiu kuraĝe ni iras.
Simile al stelo en nokta ĉielo,
al ni la direkton ĝi diras.
Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,
nek batoj de l’ sortoj, nek mokoj de l’ homoj,
ĉar klara kaj rekta kaj tre difinita
ĝi estas, la voj’ elektita.

Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante,
ni iru la vojon celitan!
Eĉ guto malgranda, konstante frapante,
traboras la monton granitan.
L’ espero, l’obstino kaj la pacienco –
jen estas la signoj, per kies potenco
ni paŝo post paŝo, post longa laboro,
atingos la celon en gloro.

Ni semas kaj semas, neniam laciĝas,
pri l’ tempoj estontaj pensante.
Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas, –
ni semas kaj semas konstante.
“Ho, ĉesu!” mokante la homoj admonas, –
“Ne ĉesu, ne ĉesu!” en kor’ al ni sonas:
“Obstine antaŭen! La nepoj vin benos,
se vi pacience eltenos”.

Se longa sekeco aŭ ventoj subitaj
velkantajn foliojn deŝiras,
ni dankas la venton, kaj, repurigitaj,
ni forton pli freŝan akiras.
Ne mortos jam nia bravega anaro,
ĝin jam ne timigos la vento, nek staro,
obstine ĝi paŝas, provita, hardita,
al cel’ unufoje signita!

Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante
ni iru la vojon celitan!
Eĉ guto malgranda, konstante frapante,
traboras la monton granitan.
L’ espero, l’ obstino kaj la pacienco –
jen estas la signoj, per kies potenco
ni paŝo post paŝo, post longa laboro,
atingos la celon en gloro.

L. L. Zamenhof

Olvastad már?

  • A CÉLA CÉL Jézus nagyon jól tudta: hogyan kell Krisztussá lenni. Újjászületetté. „Néktek, annak az […]
  • A HÁZASSÁG HETE V.A HÁZASSÁG HETE V. „Ki mint vet, úgy arat!” Mindenkor, minden korban megkaptuk a tanítóinkat, Földi […]
  • A MAI EMBER TUDATOSSÁGAA MAI EMBER TUDATOSSÁGA Sajnos, a mai Ember, nem eléggé Tudatos és a nők, pontosabban az Anyák, sokak nagyon […]
  • IMA A BÖJTIDŐBENIMA A BÖJTIDŐBEN A böjtidő szellemében gyakran fordulunk a kilégzés tisztítóerejéhez. Légzés az ÉLET! Az […]

 

Vélemény, hozzászólás?