Hasizom gyakorlatok

Hasizom gyakorlatok

A legutolsó és legfontosabb művelet a szaporodási szervek összműködésében: a szekréciók, melyeket a méhben növekvő pete hoz létre és amelyek az újjászületés megújító elemeit juttatják a testbe, a megfelelő csatornákba irányítják, vagyis a véredényekbe és idegpályákra, melyek egészen a méh nyálkahártyáihoz elérnek. A méh szimpatikus idegfonata látja el a szekréciók étheranyagainak a továbbítását és azokat részben közvetíti a cerebrospinális idegrendszer (gerincvelő-agyvelő) idegpályáival, mely idegrendszernek a végrostjai az ágyék-, kereszt- és farcsigolyákban sugároznak széjjel. Ha ezek a csigolyák el vannak csúszva, meg vannak merevülve, vagy egyébként az altestben való rendetlenség következtében természetellenes állapotban vannak, úgy a szekréciók átvezetése vagy egyáltalán nem lehetséges, vagy nem egészen tökéletes, avagy hibás vezetések történnek, melyek súlyos egészségi zavarokat idézhetnek elő egészen a tébolyultságig. Mindezeket megelőzheti az ember a legegyszerűbb módon hasizomgyakorlatok által és egyúttal biztosítja ezáltal magának a testiek és szellemiek tekintetében a legnagyobb eredményt.

1. Hasizom gyakorlat

Egyenes állásban, mivel a testnek a gyakorlatnál előre-hátra és minden oldalra mozognia kell, kissé szétterpesztjük a lábakat, melyek a gyakorlat közben ritmusosan együttműködnek. A karok természetesen és fesztelenül lecsüngnek. A vállunkat nem szabad emelni, hanem lazán lecsüngenek és a fesztelen karok által kissé hátra vannak tartva. Most a mellünket magasra emeljük és közben az altestet (has) behúzzuk a köldökön át a gyomortájig, miközben az altest alsó részét lazán és fesztelenül lógni hagyjuk. A csípő-ízületeket ellazítva mozgékonnyá tesszük és arról gondoskodunk, hogy ha ruhát viselünk a gyakorlatnál, az lazán csüngjön rajtunk és ne akadályozzon. Légezz mélyen be és vezesd az izmokat a jobb csípőtől a balig, miközben előbb a jobb, aztán a bal csípő az ő golyós ízületében, melyben ők nyugszanak, emelve legyen. Az izommozgás a jobb csípőnél kezdődik és lassan félkörben a köldök alatt a bal csípőhöz vonul. Aztán kilégzünk és hagyjuk az izmokat az ő természetes helyükre visszajutni.

Mihelyt valakinél az már jól megy, akkor lehet a félköralakú mozgást körmozgásra kiegészíteni, amennyiben a kezdeti mozgást mihelyt az a bal csípőig eljutott, innen lassan a köldök fölött át a jobboldalra vezetjük. Kezdetben megelégszünk egy körrel egy légzésre, azonban a légzeteket felváltva majd hosszabbra, majd rövidebbre nyújtjuk és ennek megfelelően a körözést is.

Huzamosabb idő szükséges a gyakorlásnál ahhoz, hogy a körözésekben bizonyos fokú ügyességet elérjünk. Lassanként kitaláljuk azt, miszerint az annál jobban és könnyebben sikerül és a hatás annál nagyobb, minél kevesebb erőt fogyasztunk, kezdetben megelégszünk azzal, hogy csak egyirányban végezzük a gyakorlatot, balról-jobbra. Később azonban végezhetjük ellenkező irányban is.

A gyakorlatot ne gépiesen végezzük, mintegy parancsszóra, hanem a sugalmazásunk által kell vezérelve legyünk. Ez a sugalmazás megadja a gyakorlásnál ama intelmeket, hogy mely helyei az altestnek, vagy mely izmok igényelnek különösebb gyakoroltatást, akkor aztán eszerint állítjuk be a mozgás irányítását és ritmusát, később lehet a mozgást valamely dallamra végezni, melyet zenével játszanak, midőn a kezek és karok a különböző helyzetekkel a ritmust követik.

Legkönnyebben végezhető a gyakorlat légzéstorlasztás (belégzés után9 közben. Evégett erőteljesen belégzünk, kezdetben azonban nem túl mélyen, torlasztjuk, benntartjuk a légzést s a körözések közepette még többször röviden fellélegzünk (belégzünk). Ha figyelemmel vagyunk a helyes be- és kilégzésre, akkor megtanulunk az izmok felett tetszés szerint uralkodni.

2. Hasizom gyakorlat

Egyenest állva a térdeket kissé előrehajlítjuk. Emeld fel melledet egy mély belégzéssel és az altest legalsó izmait feszítsd meg egészen a farcsontig. Innen vezesd az izommozgást előre a köldök felett szép íveléssel a gyomorgödörig, innen a mellhez, miközben a térdek az ő természetes helyzetükbe visszatérnek, végül a vállakon át a hát mentén vissza a farcsontig. Aztán légezz ki. Ismételd a gyakorlatot háromszor, mindig egy légzetre. Aztán csatold a te légzés-, mirigy- vagy más gyakorlataidat hozzá, majd menj a dolgod után.

Egy azonnal észlelhető örvendés e gyakorlat jó következménye. Lassanként az embernek egy bizonyos bizsergés válik észlelhetővé az ő gerincvelejében, miként azt néha magasztos ünnepi alkalmakkor érezzük, a vidámság érzelmei árasztják el az egész testet, úgyhogy az ember emelkedetten, felbátorodottan és megerősödve érezi magát új munkára és új teremtésre. A bizsergés azt mutatja, miszerint az elektromagnetikus áram erőteljesen kering a testben és az idegfluidum finomabb és fokozottabb ritmusban pezsdül. Ez pedig a növekvésnek és megújhodásnak a jele, tehát éppen azt tudatja velünk, amit mi az újjászületés ápolásától reméltünk.

Ha az ember egyszer bebizonyította magának azt, hogy ezek az egyszerű hasizom-gyakorlatok jókedvűvé, bátorrá és munkabíróvá tesznek bennünket, akkor jobban megértjük azt, hogy miért gyakorolják a keleti népek azokat, mint vallási gyakorlatokat rendszeresen és lelkiismeretesen. Ezek a hasizomgyakorlatok mint ún. „hastáncok” az ő vallásos szertartásaikhoz tartoznak, s férfit és nőt állandóan fegyelmezett életmódra intenek. Ezáltal az egész altest izmai megerősödnek és az összes szervek az ő igazi helyükön lesznek megszilárdítva. Minél biztosabban és szabadabban tudjuk a mozgásokat végbevinni, annál könnyebben tudjuk az alantas vágyakat sakkban tartani, amiket eddig még erőnek és erénynek tekintettünk. A keleti nők e gyakorlatok által elérik azt, hogy ők előhaladott korban is még mindig fiatalosan néznek ki és hogy az anyát és lányát úgyszólván semmi egyéb által nem lehet egymástól megkülönböztetni, minthogy az anyának még világosabb, ragyogóbb és szilárdabb szemei vannak, mint a lányának.

Ha te bármikor nyomottan érzed magad, reggel felkeléskor, vagy rossz kedély fog el téged, végezd egyszerűen ezt a hasizom-gyakorlatot és te egész napon át vidám és munkabíró leszel. Minden férfi és nő, fiatal vagy idős, nagy hasznát veszi annak, de legfőképpen a nők. Mert minthogy a nőnél a gerincvelő erősebb és hosszabb s mélyebben az ágyékcsigolyákba benyúlik, mint a férfinél, azért a nőnél az altestben egy csekély rendetlenség is sokkal előbb és sokkal károsabban válik észlelhetővé, mint a férfinél és mindjárt az ő női sajátságait, az ő finomabb érzékeit és az ő lelki erényeit is belevonja a közös szenvedésbe, míg ellenkező esetben azonban éppen ezek a női sajátságok új virágokat fakasztanak, ha a nő ezen egyszerű gyakorlatok által az ő altestét mozgékonnyá teszi és rendben tartja.

A nő nemcsak az ő fiatalosságát nyeri vissza ezen gyakorlatok által, hanem szebben felvirul, mint valaha, ha ő a gyakorlatokat 3-5 percig végzi a heti meleg fürdő után és egy bizonyos idő múlva az ő újholdja után 8 napig reggelenként elvégzi.

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?