Dörzsfürdő

Dörzsfürdő

A kádba helyezünk egy lábpadocskát (sámerlit) vagy egy deszkát. A kádat azonban csak a deszka alsó lapjáig töltjük meg vízzel, úgy, hogy a padocska vagy a deszka felső felülete ne legyen vízben. A fürdőző nőbeteg leül most a pad vagy a deszka száraz lapjára, bemárt egy durva vászondarabot (juta vagy durva törülőkendő) a kádban levő vízbe, annyi vizet hozván fel, amennyit csak a kendő befogadni képes, ezzel mossa most enyhén nemzőszerveit, más testrészt nem kell vízzel mosni. Hangsúlyozom, hogy ezen mosás gyönge dörzsölés legyen és csak a külső ajkakat érintse, belül mosni nem szabad, továbbá ne legyen ez valóságos súrolás, hanem enyhe mosás lehetőleg sok vízzel. A fürdőző beteg ülőkéje is átnedvesedik ugyan, de attól nem kell megijedni, mert ez nem árt. Havibaj alkalmával ezen dörzsfürdőkkel fel kell hagyni. Ha azonban a menstruatio rendellenesen sokáig tart, akkor különös fürdőzési szabályokat állítottam fel, még tisztulás alatt is kell a fürdőt használni. A dörzsfürdő vizének hőfoka olyan legyen, amilyent a természet nyújt (10-14°C), egyes esetekben valamivel melegebb vizet is lehet használni (18°C).

A dörzsfürdő időtartama változó, 10-60 perc a beteg kora és gyöngesége szerint. A szobának, melyben a fürdőt vesszük, főleg télen, kellemes melegnek kell lennie. Minél hidegebb a víz e dörzsfürdőnél, annál erősebb a hatása. A forró égöv alatt alig lehet oly hideg vizet kapni, mint nálunk, miért is bizton-bátran olyan vizet használjunk, amilyen hidegen csak kaphatjuk. Az ottani éghajlatban a víz olyan viszonyban áll a levegő hőmérsékletéhez, mint nálunk a mi vizünk a mi levegő hőmérsékletünkhöz s így a hatás is körülbelül egyenlő lesz.

A forró éghajlat alul hozzám érkezett számos jelentés világosan tanúskodik erről.

Akinek nincs fürdőkádja, az a dörzsfürdőhöz bármely tetszés szerinti edényt is használhat, csak a kispadocskát el lehessen benne helyezni és legalább 25-40 liter vizet képes legyen magába fogadni; a víz a padocska felső deszkájáig érjen. Ha kevés a víz, akkor gyorsan melegszik, miáltal a fürdő hatásából veszít.

Lágy (folyó) víz jobb, mint a friss kútvíz. Hol csak kútvíz van, ajánlatos, hogy azt egy darab ideig állni hagyjuk, anélkül azonban, hogy nagyon felmelegedjék.

Majdnem minden jobb családban használnak ily fürdőket tisztaság céljából, ha nem is oly hideg vízzel s az általam rendelt módon és időtartalommal.

A férfiak kádja ugyanolyan, s az eljárás is ugyanaz, csakhogy ők a fityma csúcsát mossák víz alatt. A fürdőző leghelyesebben cselekszik, ha balkezének közép- és mutatóujjával vagy ez utóbbi helyett hüvelykujjával fogja a fitymát a makk csúcsa előtt úgy, hogy azt tökéletesen födje, a fityma végét vízben mossa egy durva zsebkendő módra összehajtott vászonnal. E kendővel dörzsöli enyhén a fityma szélét.

A dörzsfürdő hatása kétféle, először tisztán mechanikus, mert e hatás következménye, hogy eddig ismeretlen és sajátságos módon a test belseje, mely minden betegségnél forró, lehűl, anélkül, hogy a többi test fölöslegesen áthűljön.

Azonkívül a dörzsfürdők az idegekre, az élet fő tényezőire, tehát az életműködésre eddig ismeretlen módon erős befolyást gyakorolnak. A test egyik részében sem végződik annyi fontos és fő ideg, mint éppen az általam megjelölt helyen. Itt főleg a gerincagy idegei s az altest főidegrendszerének, az együttes idegrendszernek (nervus sympathicus) végvezetői vannak; ez utóbbiak össze vannak kötve az agyidegrendszerrel s így ha ezeket befolyásoljuk az egész idegrendszert uraljuk. Így tehát egyedül az ember nemzőszervein lévő idegrendszer által vagyunk képesek az összes szervek idegeire hatni. Itt van úgyszólván az élet fájának gyökere. A hideg mosások eszközlik, hogy az idegek jelentékenyen megerősödnek vagy más szóval az egész test életereje fel lesz izgatva, még legcsekélyebb részében is. Ez alul csak akkor van kivétel, hogy ha az idegek meg vannak szakítva.

Midőn a test belülről meg van rakva idegen anyaggal, hasonlóan a rozsdás géphez, akkor megakasztott emésztése nem képes elegendő életerőt a szokott tápláló mennyiségből meríteni, hogy a testet munkaképes módban fenntartsa, mint azelőtt, hanem szüksége van nagyobb mennyiségű táplálékra, sőt kiváló izgató és ingerlő szerekre, hogy munkaképessége megmaradjon. Természetes, ez csak az emésztés rovására történhetik. A rendes emésztés mindig jobban és jobban gyöngül.

Ha most a test életerejét fokozni akarjuk, ez csak egy módon történhetik, mely mód az emésztést javítja és fokozza. A legjobb általam ismert módszer a természetes életrenden kívül, a dörzsfürdők, mert ezek még a legrosszabb emésztést is megjavítják, ha még azon ti. segíthetünk, és pedig lehetőleg rövid idő alatt és természetes úton, mit semmi egyéb szerrel elérni nem lehet. Azonkívül ezen dörzsfürdők leszállítják a belső kóranyagok kölcsönös súrlódásából keletkezett lázforróságot, mi által minden betegség fejlődését is megakadályozzák.

Ott, hol a testben az idegek ezen fürdők által erősíthetők, a test mindig azon erőt nyeri vissza, hogy a benne lévő idegen anyagtól megszabaduljon s azokat természetes úton, a kiválasztó szerveken át, kiküszöbölje. A többi gyógyító tényezőn kívül a legjobb eszköz arra, hogy az egész emberi szervezet állandóan felélénküljön és megerősödjék.

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?