Kategória: Esperanto

PRI VIRINOJ, KIUJ ESTAS LA PERLOJ DE LA TERO

Ĝenerale. Jes, Karaj Virinoj ĉie en la mondo ĉiutaga kaj en la Movado Esperantista. Vi povas esti la tre valoregaj, brilantaj perloj de la homaro nuna memvole, kaj vi en la gvidado de la esperanto medio. (TEJO EN LA AVANO!) La VIRINOJ ESTAS: mem la Sankta Animo de Dio, la Saĝeco. Se virinoj volas scii…
Read more

VIVANTARO

Dum aro de tutaj vivjaroj ni povas vivi Sentime, Libere en senpereema, Amhoma-Lumkorpo. Ni venis el la Lumo, kaj ni estas Lumo. La homkorpoj konsistas el aro da amlumelementaretoj. Tiuj subatomaj eroj, kemiaj elementoj estas formeblaj per niaj pensofortoj. Ni vivantoj en Lumkorpoj estas Dikreitaj Animoj, Spiritoj kaj materiaj Amhomkorpoj, kiujn kreis la holografia energia…
Read more

ALTERNATIVAJ KURACMETODOJ. VERKO POR LA REVUO KONTAKTO

ALTERNATIVAJ KURACMETODOJ. VERKO POR LA REVUO KONTAKTO. Mi estas Ludoviko Niederfriniger Hungaro, esperantisto de pli ol 45 jaroj jam, kaj vegetarano, – praktikanta la kuracmetodojn alternativajn jam de pli ol dudek jaroj. Mi ekzameniĝis tiam el Naturmedicino en Hungario. Mi, kiel „praktikanta fakulo” agas, se iuj tion petas. Mi verkas Hungare sur la Faco csillagfold.hu…
Read more

LA KARECO AFABLECO EN LA HOMKARAKTERO

Jes, tio estas tre grava! La kara, komplezema konduto, parolo, entute la kareco en la homaj kontaktoj, interkomunikadoj. Pacience, kompreneme, afable valoras kun niaj homfratoj, ja ne la tuta unupularo, homaro, estas sur la sama evolua nivelo, sur la sama komprennivelo, kredaro, informiteca nivelo. La unua estas la informacio, konaro, la dua la estas la…
Read more

LA NOBLA KUNUNUIĜO SANIGAS

La bildon, mi „pruntis” de Andreo Cseh, helpe de: Internacia Esperanto Instituto. Kvankam la baza celo estis de Andreo, la gaja instruado de Esperanto, tamen, tiu ŝerco povas direkti la atenton je gravegaj problemoj, kiujn devas suferi virinoj dum amludoj. Pro la fakto, ke ne estas instruataj la korektaj, bazaj konoj, metodoj de la seksa…
Read more