Kategória: Esperanto

INTERNACIA ESPERANTO INSTITUTO, KAJ ALIAJ

Mi bone konscias, ke IEI, nek ne aliaj, tute ne devas envolvi sin en la evoluo, savo, eduko, sano, reprodukto, ktp. de la Homaro, do ne estas tasko de ili, kiel same ne al UEA kaj TEJO ktp. (Miascie nur la disvastigon de esperanto celas kun la Zamenhofa idealo, kiel komuna internacia lingvo.) Tamen, jam…
Read more

Tersorto – Homsorto

Karaj! Nun mi kun estimo turnas min al vi, kaj aliaj Polinoj Esperantistinoj, kaj nur deziras veki vian atenton pri la temo „Sana homo, sana Esperanto movado!”. En Hungario mi ne trovis tian virinon, esperantistinon, kiu fidele, diligente, atente konscie kapablus memsanigi sin, kaj samtempe esti kvalita Esperantistino, – neesparantistan same ne trovis mi. La…
Read more

La vojo

Tra densa mallumo briletas la celo, al kiu kuraĝe ni iras. Simile al stelo en nokta ĉielo, al ni la direkton ĝi diras. Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj, nek batoj de l’ sortoj, nek mokoj de l’ homoj, ĉar klara kaj rekta kaj tre difinita ĝi estas, la voj’ elektita. Nur rekte, kuraĝe…
Read more