ALTERNATIVAJ KURACMETODOJ. VERKO POR LA REVUO KONTAKTO

ALTERNATIVAJ KURACMETODOJ. VERKO POR LA REVUO KONTAKTO

ALTERNATIVAJ KURACMETODOJ. VERKO POR LA REVUO KONTAKTO.
Mi estas Ludoviko Niederfriniger Hungaro, esperantisto de pli ol 45 jaroj jam, kaj vegetarano, – praktikanta la kuracmetodojn alternativajn jam de pli ol dudek jaroj. Mi ekzameniĝis tiam el Naturmedicino en Hungario. Mi, kiel „praktikanta fakulo” agas, se iuj tion petas. Mi verkas Hungare sur la Faco csillagfold.hu tekstojn el miaj spertoj kaj mi recitas diversajn instruojn, kiujn mi mem elprovis, (ekz. Fasti dum 42 tagoj kaj ellavi ĉiutage 3 fojojn intestojn kaj konsumi nur Distillitan akvon duon litran.). Mi memorigas homojn pri la eblo bone influi sian sanon, regi sian korpon helpe de la metodo de la Mazdaznan Majstro D-ro Hanish el liaj verkoj recitante Lin de tempo al tempo. Li disvastigis siajn konojn, instruojn jam antaŭ 100 jaroj. Mi uzas la metodojn liajn pri: aerspirekzercoj, glandularflegado, dietoj, fastadoj, panopraktikoj, ktp. Krome helpede man mantuŝoj, frapetoj, masaĝoj. Mi multe dankas miajn majstrojn esperantistojn Dimitr Popov, kaj Masajuki Saionji. Mi speciale okupas min per helpo de virinoj resanigi ilin anime, sentume, (spirite) kaj korpe. En Pautie (Francio) dum kongreso mi „diplomiĝis” unue ĉe Hispanino, el parkontakta traumo, kiu donis al mi la „kromnomon” dirinte: Ludoviko vi estas: La „Doktoro, de la virinaj koroj.” Cetrere, tiun „Diplomon” mi devas ĉiam, ĉe ĉiu virino refari-reekzameniĝi. Ja virinoj ofte suferas en P.T.S.D. (Post Traumaj Streso Reakcioj) ĉe ili helpas la „animkaresado” kaj la praktika helpo de Sindona Sendanĝera Ekstera Helpanto. (Kutime po tage du-tri virinoj akiras miajn senpagajn sindonajn helpadojn, – skribe, parole, aŭ persone.) Mi uzas la delikatenergiojn por sanigi virinojn en specialaj kazoj. Mi eluzas la okazon nun fari alvokon al viroj pri kontribuo:
Viroj, Estimataj!
Mi alvokas vian atenton, kaj petas vin, bonvolu helpi la virinojn, ke ili estu feliĉaj, kontentaj kaj sanaj. Se la virinoj bone fartas, kontentas, tiam ilia korspacelradiado, koramenergio multobliĝas kaj pli forte elradias, kio estas tre bezonata por savi la Homaron kaj Terpatrinon. Ni devas havi energetike la pozitivan plimulton. Ni homoj, cetere nun devas fari Maturec Ekzameniĝon el AMO! Je ĉiuj elvokoj de nia sorto, ni devas reagi surbaze de AMO. Ni estas energetike tre kunligitaj Tero-Homo, – Ne nur kun nia Kreanto-Dio. Virinoj estas en speciala stato pro ilia virina, kreinta energio. Ili povos naski la Oro Etapon, – kaj ties infanojn. Cetere, tiam nin virojn ankaŭ atingas pli da virina amo elradiado. Dankon por via kunhelpo! Benon, kaj sukcesojn! Sincere: Ludoviko

 

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?