EDUKADO BALOTO

EDUKADO BALOTO

Estimataj! Permesu, ke mi iom pli longe kaj bunte alparolu, (per mia artikolo planita) la temon, kiu baze estas ligita al la homa inteligento, eduko evoluo, kiu estas en la nunaj tempoj jam pli teknika, ol kora, trankvile vivebla, kaj spirita. … La homo evoluogrado de la unuopuloj ne estas sur egala nivelo. Ni devas simple enkalkuli tion kaj tolereme konduti unu al la aliaj. Sed ni per nia bona ekzemplo povas efiki je aliaj. Ja la kolektiva konscienco same estas influebla, formebla. Cetere la baza instruiteco de infanaj jaroj devus ja atingi la etapspiritan bezonon. De la mondorganizaj direktivoj, tra la lokaj etaj lernejoj oni povus atingi la indivuojn kaj instrui la bazajn vivgravajn aferojn. PRI MONDORGANIZOJ Saluton! Se, ni povus fidi je la vera, sincera, bonvolo, de ajna Mondorganizo, tiam ili mem prizorgus jam la temon vere Eduki homaron libervole. Ni rajtas esperi, ke kiel ,,guto,, tiu nia subteno, streboj, la baloto kaj fervoro rilate la edukadon bondirekten efikos. Plej unue la agnoskon de Esperanto lingvo kaj sistemo kun LA ZAMENHOFA INTERNA IDEO kiu entenas pacan altkvalitan, homan interkomprenon, kaj pere de tio pacan kunvivadon, kaj per unu komuna lingvo diskonigite tion. Sed interkomprenon la homoj povas atingi, nur tiam, kiam ili estas mense klaraj, staras sur siaj propraj piedoj, kaj okupas sin per siaj propraj afrroj, farendoj kaj uzas la korektan uzon kaj flegon de la homkorpo, kio atingeblas ekz. per LA MAZDAZNAN VIVSCIENCO KAJ SANIGSISTEMO. Dr-o Hanish jam de 100 jarojn pli frue Diskonigis en siaj libroj Angle, poste estis tradukoj je diversaj lingvoj, kaj kiel (evoluis kiel propraoferema ,,entrepreno,, , de la bonvolo de apogantoj) kiel Germana, Hungara, Dana, … lingvoj kaj fervoraj subtenantoj praktikantoj de la konsilantaj metodoj. La edukado de la sanigsistemo, la diskonigo per la iternacia lingvo Esperanto inter esperantistoj rezultus la sanan movadon pere de sanaj geesperantistoj, kiuj povus pli longe sane vivi, verki kaj agi. Ja mense klare kaj korpe sane kaj korpe ververe pli longe vivante. Mia 30 jara sperto, ke la nuna nivelo de la inteligenta homaro ne atingis tiun gradon de ekkompreno de la esenco de tiu direndo. (Edukado kaj uzo de esperanto kaj sanigsistemo en esperanto medio kaj edukado same). ESTAS nun la grandparto da ili nur en ,,infancerba,, stato kaj konduto en tiuj temoj. Eble en tiu stato, do ni tamen povas ja nur esperi pri ilia pli alten evoluo, kaj ,,guti,, tra LA ,,monto granita,, – nun tiel aspektas la afero kaj de esperanto kaj de bonaj sanigsistemoj. Do, tamen estu inter vi amo, kaj espero kun fervoro kaj abundaj agstreboj. LA AMO regu en viaj koroj atingu viajn bonajn celojn, kaj uzu la Mondorganizojn je bonaj celoj je la vera avano de la homaro. Pri viaj korpensoj estu konsciaj kaj utiligu ilin en via privata vivo. Pri sanigsitemo vi trovas iom da informojn en esperato sur la csillagfold.hu surfaco kaj sub mia nomo de tempo al tempo. Ekzistas nur la memsavo kaj la memsanigado. Sukceson! Sanon! Benon!

Olvastad már?

Vélemény, hozzászólás?