INTERNACIA ESPERANTO INSTITUTO, KAJ ALIAJ

INTERNACIA ESPERANTO INSTITUTO, KAJ ALIAJ

Mi bone konscias, ke IEI, nek ne aliaj, tute ne devas envolvi sin en la evoluo, savo, eduko, sano, reprodukto, ktp. de la Homaro, do ne estas tasko de ili, kiel same ne al UEA kaj TEJO ktp. (Miascie nur la disvastigon de esperanto celas kun la Zamenhofa idealo, kiel komuna internacia lingvo.) Tamen, jam se temas pri la esenco de interna ideo, – tiam eble estas iom da taskoj, sed minimume respondeco pri tio. Do, sana, paca, kunvivado, interkompreno, „kununuiĝo” – „Kado, kado jam temp esta, komunigare so deba.”  Pripensinde, aŭ ne?

     Sed, kiel ni imagas, ke tio iam efektiviĝos entute, se niaj homoj esperantistoj sanaj ne estos, do, tiu devus esti baza principo pri tia nobla socio, kiel Esperantistoj. Kiuj sekvas tiajn altajn idealojn, celas efektivigojn de tiaj altgradaj celoj?! Ili devas kondiciigi sin, strebi pri siaj plej bonaj korpaj, mensaj, intelkektaj kondiĉoj. Ke ni, ne parolu pri normalaj seksaj reproduktadoj de la esperantistaj beboj, – ja estas multe pli facile naski esperantistojn ol varbi lernantojn, – de tempo al tempo. Do, egaslas, ke vi taksas mian ideon falsa, eble moka, ktp., tamen, mia „Verda Koro” sufloras fervore: faru, faru, diskonigu vian ideon, iel ajn venkigi Esperanton kaj apogi Esperantistaron!

      Sur ĉies ŝultroj pezas la respondeco, kiel nobligi sin kaj homaron plenigi per sanaj idoj, ĉu ne?  Sendepende, ĉu estas esperantistoj, aŭ ne. Sed la Noblaj ideoj de esperantistoj, kiuj estas pli komprenemaj, felkseblaj, ili havas bonajn, bazajn ideojn, do, tiuj de esperantistoj plie taŭgas por diskonigi klerajn ideojn, noblajn intencojn. Tiuj, kiuj intruas la lingvon, povas la ekzemplo frazojn tiel formi, ke ili havu kernajn informojn ankaŭ. La ekzercoj, ekzemplofrazoj, noveletoj same povus porti bonajn ideojn, bonajn intencojn.      Se temas pri homa sano, ne pensu pri tertremo granda afero. Sed pri tre simplaj tagaj farendoj kiuj flegas korpan kaj mensan sanon. Por sano de pulmoj, pura aero enspiro pere de ritmikaj aerspirekzercoj plenfunde el kaj en spire tio donas oksigenon por cerbo evoluado. krome triko de pura akvo tage 3 – 4 litroj. Modesta senvianda, dieto. (Libroj konsilindaj Natura Nutrado, Kiel fariĝi 100 jara, kaj la Lernolibro de la vivo – de Martin Kojc) Fastadoj de tempo al tempo. Flegado de glandularo per specialaj movoj. Do, sciu en la surfaco estos kompletaj informoj!

Olvastad már?

Vélemény, hozzászólás?