IOM PRI ENERGIOJ, MAGNETISMO

IOM PRI ENERGIOJ, MAGNETISMO

Tiuj aferoj, ke seksaj diferencoj alportas ankaŭ energetikajn malsamecojn, kaj diversajn polarizaciojn, dieferencajn seksajn elektro magnetismo diferencojn ankaŭ, do estas tiuj aferoj faktoj. Ni, devas, do kalkuli pri ili kaj uzi ilin je nia bono, kaj avano. Nia Krea Dio nin konstruis tiel, ke ni bezonu unu la alian – viro virinon, – virino viron, kaj ni sentas normale altiran forton unu de la alia, kaj bezonas la kuneston pli malpli grade kaj ankaŭ la seksajn kunestadojn kiuj fine avanigas nin je Dia kunkreanto. Sed pli konkrete, la virinon ni povas estimi, kiel la Dia Kunkreantino, en kies sino la utero estas la „pordego de la vivo”. Do, tiel estas.
Do, ni devas la diversajn energiojn elektromagnetismojn ankaŭ miksi unu kun la alia, de tempo al tempo, kaj eĉ la hormonojn vira-virina same, – prefere konscie sur bazo de amo, ne el la kruda instinkto – kaj aldone ni povas esprimi nin, ke ni, kiel „kanibaloj” konsumas, la likvojn, energiojn, unu de la alia – kaj bezonas tion ankaŭ en la amoranta formo. Nature la plej optimala formo, se estas amoro, kaj kiel geedzo paro oni amorantas. Tiukaze la plej intense la du duonoj povas kununuiĝi, la supera grado majstro formo estas konsila la „Karezo” formo, (Carezza, Karezza) metodo, kiu la plej altnivelan kontentecon liveras al la paroj, psike, emocie, kaj plej grave enegetike same! Tiu bezonas plurhoran kuneston, (eble 4 -5 horojn de geiĝoj). Sed la rezulto estas tiom altgrada tiel kontentiga, al la viro, kaj al la virino, ke ĝi donas, ke iliaj energetikaj, emociaj sentorganoj satiĝas je semajnoj, kaj tio okazas sen kerno „perdo” de la viroj kaj ili eklernas sen orgasmo atingi la ekstazon ĝuigan staton, el la sentoj de la orgasmo proksima stato. Ja, tio bezonas milprocentan atenton, trasenton, de la vibracioj, kaj frekvencoj de la du korpoj. Tiel, harmoniiĝas, la du energetikaj kampoj, „flamas”, en la geiĝoj kaj virinoj atingas, do la kopletan kununuiĝon.
Tiu metodo, estis iam konata nur en la reĝo familioj kaj de iliaj plej proksimaj nobelularoj, kaj nur al la unua naskito, la knabo, sed nur jam, kiel plenkreska viro li ricevis tiujn instruojn, – la Rega Patro transdonis la sekreton kaj nur al la juna princo. Kaj li estis tion lernanta kaj praktikanta, helpe, kaj fare de specialaj pastrtinoj, kiuj estis instruitaj de generacioj al generacioj la sekretojn de la altgrada seksa vivo praktika kaj morala.
Tiel la ĝuoj virinaj atingas tian gradon, ke la virino restos fidela al tia Majstro Amoranto, kaj donas al la virino tiajn plusajn superajn fortojn, ke povas, kaj povos apogi la viron dum ilia tuta vivo, kiel vera „dorso kunulo”, partnero en la vivo, geedzeco, kun infano nasko kaj flego – kaj en honesta fideleco. (Cetere, la noblaj virinoj kun tiaj sentoj kaj instinktoj estos edzinoj.) Krome la virino, jam, nur per sia baza kreiteco, kapablas altenlevi la viron al si, al la plej altaj gradoj de moralo en la diversaj vivo kampoj kaj situacioj, ke kondutos nur noble, kaj honore. Do, la kununuiĝo seksa, psika, morala, sub unu tegmento kunvivada, plene kompletigas unu la alian, kaj kunordigas la vivon komunan, kaj plejrave, se la virino kontentas, senteas sin en sekureco, sub defendo de la viro, tiam per la virina krea forto per sia Utero Sankta „kreas ilian komunan monan, materialan, spiritan bonon.”
Teknike la paroj en la „Karezo” la longan kuneston preparas longe, kaj amplene, karesemilde, – flanke de viro kaj konkereme direkten de la virino, kaj nur, pli malpli en la mezo de la kunesto proponitas, ke la viro seksorgano, faloso devas atingi la virino utero „buŝon”, tiel kontakti, la plej altan ennergia intermiksadon, la seksan elekromagnetisman. Kaj senmove tiel teni sin en la kunesto, geiĝo, ke sen la movoj, kiujn kutime generas la instinktajn seksenergiojn, ĉe la ne tre majstraj ĉiutagaj paroj, kiujn nur la voluptemaj paroj uzas. – De la virino dependas, de tiu tempo, ke la kunesto estu sukcesa, ke la viro restu trankvila, ne perdu la kernojn, komplete povu reteni, kaj tamen restu en erekcio, do la vaginaj muskoletoj povas delikate premojn elformi por teni la viron en erekcio, sen subitaj kokso movoj kiuj elsprucigus la virajn kernojn. Tiel, ambaŭ eble travivus orgasmon, sed samtempe energio perdon simple elbakigus, malŝarĝigus la kunkolektitajn energiojn. Do, tiel ili libere atendas sen streco la kulminadon de la energioj kiuj pli kaj pli altgradaj estas kaj euforigadas nur, kun la minimumaj movadadoj, por kiuj bezonatas, por teni la impulso evoluon.
Okaze de simplaj interkotaktadoj, kiel la proksimeco, la magnetismon vigligas, la tuŝado de la haŭto, tiu kaŭzas, ke vigligas la elektrizmon de la diverseksuloj, ne nur mistikaj sed kemiaj biologiaj ŝanĝoj okazas en ambaŭ korpoj. Jam simpla manpreno, brakumoj, kaj simpla kune sido, unu apud la alia jam ekigas la energio interkontaktadon de la du diference polarizitaj korpoj. La magnetismo en la proksimeco de 70 cm. jam ekfunkciigas laborigas la niveligadon de virajn kaj virinajn energiojn, kaj la hormonajn produktadojn en la korpoj.
„Ĉio dependas de la Virinoj!” D-ro Hanish.
Kép: Pixabay

Olvastad már?

  • MIÉRT ÉS AZÉRT (18+)MIÉRT ÉS AZÉRT (18+) MERT, ,,A GONDOLAT A MINDEN." MERT, TISZTELETTEL, ,,MINDEN A NŐKÖN MÚLIK!" A NŐ TEREMTI […]
  • A NŐ ÉRTÉKE A KAREZZÁBAN (2.RÉSZ)A NŐ ÉRTÉKE A KAREZZÁBAN (2.RÉSZ) A gyors behatolás ártalmas a nemi izgalomnak is, mivel izom befeszüléseket okoz, ezért […]
  • A NŐ ÉRTÉKE A KAREZZÁBANA NŐ ÉRTÉKE A KAREZZÁBAN Tudnia kell a nőnek az ő valós értékét, hogy sokkal többet ér, mint egy egyéjszakás […]
  • DecemberDecember Most gyülekeznek az univerzum magnetikus erői a térség legtávolabbi pontján s az ő […]

 

Vélemény, hozzászólás?