MAZDAZNAN FILOZÓFIA Dr. Hanish A NŐI NEM DÍCSÉRETE

MAZDAZNAN FILOZÓFIA Dr. Hanish A NŐI NEM DÍCSÉRETE

„Egy nemzet nem emelkedhet az ő nőinek színvonala fölé”, … ,,A ,,Dolgok új Rendje” csak akkor következik be, ha a Nő, a legelőkelőbb, legtisztább, legistenibb lény: fölemelve és visszahelyezve van az ő jogos állásfokozatára, mely fokozaton épül föl a sorsbeli jövendő gyermek – az emberiség jövendő megváltói.” … ,, ,,… A nő az, akitől a „dolgok új rendjét” várjuk. Ő az, aki irányítja a férfit, a népet s a világot. Az is a Nő meghatározott – kijelölt jóra való gondolata által létesül, ha ez a gondolat tettre váltódik, hogy megváltó lények jöjjenek a világra. A nő birtokolja magában a hatalmat, képességet ahhoz, hogy a dolgok rendeződjenek. És minél hamarabb föleszmél ő, s vállalja az ő nagyfokú felelősségét igazsággal és tisztasággal, annál előbb megszületik a világnak a szabadság és a megváltódás. S az ember hozzájut az ő régóhajtott beteljesülési kincsestárához és a „Béke a Földön” megvalósításához, amikor reménnyel telten tekint elébe annak a napnak, mely meghozza számára az összes negatívumoktól való mentesülést, s az út világosan nyitva áll előtte, mely az összes bajokból – nehézségekből őt kivezeti. …” ,,… Hogyan tudjuk mi fölemelni a tudatlanságnak, hitfelekezetbeli elferdítéseknek kapuit, ezeket az ajtóit az érzékiségnek? A gondolat hatalma által. A gondolatnak el kell nyernie az emelkedettséget, az kell, hogy fölemelkedjék, törekedjék a Legfőbbnek udvarát elérni, mert itt – ebben rejlik a teljes hatalma és lehetősége a felvilágosult Női nemnek. A Nő szívével összhangban kapcsolódva a Végtelen Intelligenciával, kifejti magában az ő Isteni bizalmát, így teljesítve a rátartozó részt és hivatást, mely neki a természet által kijelölve van. Minden föleszmélt Nő számára ez a fölemelkedés napja. Az azonban teljesen igaz, miszerint néki tudnia kell és föl kell emelnie magát a Természet vak erői fölé, hogy mások ne tudhassák ő reá terhelni az állatias tudatlanságnak primitív ösztönzéseit. E célból a Nőnek tanulmányoznia kell, törekednie kell megtudni és kieszelni azon utakat – módokat – eszközöket, melyek őt kiemelik az ő jelenlegi megalázott helyzetéből. A szeretet tudatosságában nincs önfeláldozás, nincs lemondás és nincs ellentétek fölmerülése. Csak az állandó Tudatosság afelől, miszerint az Úr hegymagasságán álunk, s látván, gyönyörködünk az Ő Mindenható Keze által való Teremtés – csodáiban – így várakozva a beteljesülés napjára. …” MAZDAZNAN FILOZÓFIA Dr. Hanish „Minden a nőkön múlik!”

Olvastad már?

  • JÓ TANÁCSJÓ TANÁCS Szuper jó tanács! Valóban folyamatosan fejlődő NŐKre van szükség, és aki gyereket vállal […]
  • A MINDEN ! SZENT KORONA KIRÁLYSÁGÁBANA MINDEN ! SZENT KORONA KIRÁLYSÁGÁBAN „MINDEN A NŐKÖN MÚLIK!”  MINDEN férfinek minden NŐT tisztelnie kell, s benne, mint […]
  • HÖLGYEIM, ÖNKÉPZÉS!HÖLGYEIM, ÖNKÉPZÉS! A tömeges JÓ gondolatokkal, főleg a NŐKÉVEL, AMI a TEREMTŐI ERŐIK miatt jelentős, már […]
  • ÉLET A KOZMIKUS RENDBENÉLET A KOZMIKUS RENDBEN A Forrás Törvény kimondja: Minden teremtés visszatér a teremtőjéhez! A világ működéséből […]

 

Vélemény, hozzászólás?