NŐI HATALOM

NŐI HATALOM

Az életerő a Légzéshatalom által jut hozzánk! Az Anyai légzés, ami alap légzés ritmusunk, ezt kell nekünk tökéletesíteni ritmikus légzésgyakorlatok által a belső testi tisztaság, azaz idegen anyag mentesség és vértisztaság, a szellemi ébredés, föleszmélés érdekében. A Nő önös és a Kollektív szellem közös érdeke, hogy a Nő helyesen legyen oktatva kora gyermeki ifjúságától a Házasság Fogantatás előtti időkig leginkább. Ha mi, mint emberiség egy normális, egészséges Földi Szeretetemberfajt akarunk létrehozni az Új Szeretetaranykor megvalósulásakor. Ez pedig a nők „Mágikus Tarsolyában”, az ő Szent Teremtői Méhük „alkímiai tégelyében” készül, épül fel, majd innen megszületik a jövendő Új ember. Már most, aki teheti önnön életében, családjában valósíthassa meg a józanész bevonásával a helyes életet, ha meg hivatali hatalmában is áll javításokat alkalmazni, tegye meg. A kellő Tájékozódás után hasson magára és a környezetére, hogy a Tájékozódj, Tanulj, Törekedj, Tapasztalj, Tökéletesedj, Tanítsad a jót, alapelvek legyenek irányadók! A Korszellem, a haladás megköveteli, hogy azok a tények melyek a javítások érdekében vitatva lettek és az emberi értelmiség egy rétege, önös vagy csoport érdeke miatt elgáncsolta a haladás megvalósítását, most újra felvetve és a helyes használatba vétessenek. „Az élet tárgya, témája: előrejutás, haladás termőség, s mindezek felett az állandó kifejlesztése ama észbeli képességeknek, amelyekkel minket az Isten ellátott.” „… mivel az életkörülmények állandóan növekednek, és az a mi küzdelmünk tárgyát képezi, miszerint minden egyes világra jött lény kedvező helyzettel legyen fogadva s ellátva mindazon dolgokkal, melyek az ő tökéletes ellátására szükségesek. Az Anyaságot sohasem szabad rákényszeríteni egy nőre, sem a véletlen által, sem pedig a természet vakerői folytán. Egy gyermeket világra hozni, ez egy Isteni dolog, s a fogamzás tervezve és előkészítve kell legyen, annak magasztossága szerint – még ha szembe is kell nézni csaknem ellenálhatatlan ösztönzésekkel, mik túlgyakran elnyeléssel fenyegetik a férfit és a nőt.” „A nő, úgy kell tekintse az Anyaságot, mint a Mennynek egy különös adományát, mint olyat, amelyet meg kell hálálni, ami az ő napjait illeti. Az önuralom – önellenőrzés az, amelyet a világ oly borzalmasan nélkülöz. Ha ez a legfontosabb tényező hiányzik, különösen azoknál, akik nem alkalmasak, akkor azt a kiváltságjogot, mely szerint ők a világot emberi eltorzulásokkal eláraszthatják, ami tetszésünk szerint bármely eszközökkel meg kell tagadni.” MÉG részletesebben is taglalja Dr. Hanish a szülői lehetőség és felelősség témáját. „Itt eme óriási jelentőségű kérdésnél szükség van, a józan eszű áttekintésre, éppúgy mindinkább szükséges a megértés – tudás e téren, különben a javító intézeteink nemsokára képtelenek lesznek az ő terheiket elviselni. … határozottsággal hangoztassuk azt, miszerint mindama képességeket, talentumokat és adottságokat, melyeket a jövendő gyermekben látni akarnak, nyújtani – eszközölni kell, az atya helyes magatartása által s az Anya helyes gondolkozása által, még mielőtt a gyerek foganva lett, s ha azt akarjuk, hogy a gyermek jómagaviseletű legyen s tehetséges ifjúsággal felnőjjön, akkor ezeket a járulékokat meg kell adni neki születés előtt. A Természettörvény, mely kormányozza a tervezését, fogantatását, viselését és születését az új emberi lénynek, az egy leszegezett törvény. Itt nem létezik változtatás, eltérítés. Mindenki valamely testi vagy szellemi fogyatékossággal jön e világra, avagy tökéletességgel, amit vagy az Atya, vagy az Anya gondolkodása vagy viselkedése idézett elő, esetleg bizonyos esetekben mindketten felelősek.” A józan, tárgyilagos, vizsgálódás, Tájékozódás után az eddigi állapotainkból kilábalhatunk. Ám, előbb „némileg vissza kell nyerjük, az elveszett szellemi, vagy fizikális tulajdonságainkat, mégis mielőtt a regeneráló vagy jóvá tevő folyamatot megindítanánk, azokat a részeket, melyektől az újjáteremtés vagy újjászületés függ, kell elsősorban rendbehozni vagy normális állapotba, és ez a rendeződés ama lassú és gyakran oly fárasztó munkálat által történik, amellyel a természetet jó gondolattal, jó szóval és jó tettel vezetjük.„ Minden ember Szabadnak születik, még ha vannak is érdekszférák, akik igyekeznek ezt gátolni. A Mazdaznan Filozófia Tan, (Innen valók az idézetek is.) részletesen kifejti az ember valós érdekeit, szükségleteit. „Mazdaznan tárgya, témája, szándéka és célja az ön-megmesterelése magunknak. ” A korszellemmel lépést tartva szükséges a mi haladásunk, „Egy nemzet sem emelkedhetik, az ő nőinek színvonala fölé.” „Minden egyén, nép, nemzet, társadalom, olyan magas szintjén van az ő fejlődésfokozatának, amilyen magas szinten kezeli a Nőket, Anyákat, gyermekeket, a rászorulókat és a természetet.” Dr. Hanish „Minden a nőkön múlik!”

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?