SZABADSÁG

SZABADSÁG

Minden ember Szabadnak születik, még ha vannak is érdekszférák, akik igyekeznek ezt gátolni. A Mazdaznan Filozófia Tan részletesen kifejti az ember valós érdekeit, szükségleteit. „Mazdaznan tárgya, témája, szándéka és célja az ön-megmesterelése magunknak. ” „Az embernek érdeke, hogy értesüléseket gyűjtögessen az élete felől, s az ő lénye határtalanságának két forrásáról – ezek az Inspiráció és a Kinyilatkoztatás. Csak ezen az úton remélheti, hogy eléri vagy megszerzi a Polarizációt és a Realizációt.” Ezen Tan alapján néhány gondolatfüzért még olvassunk, és értsünk meg: – „Mazdaznan kinyílvánítja, miszerint a csalhatatlan megváltási terv azon nyugszik, hogy a test tisztítási eszközök alkalmazásával, az újjászületést elérjük…” A múlt kötelékeiből való megváltódásra, az első lényeges lépést, az ütemes légzésgyakorlások, mondások, imák, és énekeknek hathatós alkalmazása a légzetre végezve azokat jelentik. Amikor is a nyelvezet kifejezésével, mit a gondolat vezet, az élet dinamóinak /tüdők/ a szabadság jut osztályrészül, biztosítva a tökéletesebb s harmonikusabb működést a testben, s ennek megfelelő tényezőiben a rejtett erőket újabb működésre késztetve. (M. Harmónia Tan gyak.) Így, „a helyreállítódást megteremtve, feltöltve az eddig gyakorlatlan test szöveteket, s energiákat Gállámával, az életcentralizáló princípiummal – központosító élet-alkat-elemmel, akkor ez a tudatosságnak magasabb fokát idézi elő, az pedig a szeplőtelen fogantatás állapotát hozza meg az újjászületett, a szellemből született embernek.” A helyes, Szabad Légzés tanulandó, a „Légzés Hatalma” a gyakorlatban tanulmányozható. „A légzés tárgya túl komoly, túlságosan is fontos és életbevágó a mi jóllétünk érdekében, hogysem arra ne fordítanánk a legnagyobb figyelmet.” Mi idézi elő a SZABADSÁGOT, az egészséget, – se fecskendő, de még Kamion sem kell hozzá, a válasz oly egyszerű: A GONDOLAT! Ám az emberek szeretnek variálni, ezért van 101 okos életszabály, amit úgysem tudnak betartani (Már azt a 10-et se sikerül mindenkinek. Az emberek szívesebben nyírbálnak bajszot, szakállt, hajat a nők még az intim ajakhajakat is, ám a rossz szokásaikat nem szeretik megnyírbálni.), mivel van 1000 kifogás, hogy miért kellett Milliókat a vágóhídra küldeni. Pedig, a „Nemini nocere.” „Nem ártani.” gyógy szabály is létezik. „Az egészség egyike a mi létezésünk tartozékának és ez elválaszthatatlan az élettől. Ahol ez nem nyilvánul meg, ott az élet még nem kezdette el az ő igazi alakulatát. Ekkor csak éppenséggel akörül vagyunk, hogy az igazi életformát felvegyük s mi csupán várakozásban vagyunk – vegetálunk. Az egészség egy szükségesség a mi fizikális exisztenciánk, /létezésünk/ folytonosságára egy eszköz, amellyel mi elnyerhetjük az élet dicsőségességének a tudományát. – Ha mi már egyszer teljesen tudatára jutunk ama igazságoknak, amelyek számunkra ki vannak nyilvánítva a Mazdaznan tanításokban és mi ugyancsak eltökéltük magunkban, hogy eme igazságok szerint élünk, akkor nem létezik olyan betegség, amelyet ki ne lehetne gyógyítani a legegyszerűbb eszközökkel. Az ehhez szükséges követelmény a személynek saját fokozott óhaja, akarat által serkentve és ritmusos légzéssel kifejezve. ” „Mazdaznan továbbá azt tartja, hogy a Gondolat jelenlétének a szellem, lélek, érzülék és test birodalmaiban, kiegyenlítvén az ásvány-, növény- és állat-elemi prinncípiumokat lényegében és valójában, akkor ezt az óriási valóságot tökéletesen felfogva, az Örök-Élet előttünk áll, miként egy állandóan aktív faktor – tényező melyben mi felismerjük az abszolútomot /valóság/ minden dologban.” „…mert, ahogy egy ember gondolkodik az ő szívében, olyan ő.” Jézus Mester szavait, jó, ha gyakorta az emlékezetünkbe idézzük: „Isten az élők Istene, nem pedig a holtak Istene.” „Hát ti nem tudjátok, hogy a ti testetek az élő Isten Temploma?” „Nem az enyém, hanem a te hited gyógyított meg téged.” „Ne nékem, hanem Istennek adjatok dicsőséget – Hálát. Legyen néked a Te hited szerint.” Tájékozódj, Tanulj, Törekedj, Tapasztalj, Tökéletesedj, Tanítsad a jót! A korszellemmel lépést tartva szükséges a mi haladásunk, „Egy nemzet sem emelkedhetik, az ő nőinek színvonala fölé.” „Minden egyén, nép, nemzet, társadalom, olyan magas szintjén van az ő fejlődésfokozatának, amilyen magas szinten kezeli a Nőket, Anyákat, gyermekeket, a rászorulókat és a természetet.” Dr. Hanish „Minden a nőkön múlik!” Dr. Hanish

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?