TISZTA TUDATRA ÉBREDÉS

TISZTA TUDATRA ÉBREDÉS

Az Emberiség kulturált elméinek, egyéneinek összefogásával az individuumok tiszta tudatát, intuitíve magukban felfedeztetni kell. Az embereket a saját maguk tudatos, magasabb énjükhöz és képességükhöz kell elvezetni, hogy hozzásegítsük őket az örökkévalóság élményéhez.  De, ahhoz, hogy hozzávezessük őket, kell 1 magasabb éberség, tudatossági szint, de neki kell az első lépést megtenni pl. kérni és lépni is. A benső ősi tudást, a belső tiszta tudatmezőt forrásenergiát felismerve. Így, minden ember számára, egy nem önbecsapással, de türelemmel végzett belső utazásra lehet alkalom, ha ő ezt magában kezdeményezi, eldöntve azt fejben. Türelemmel, tekintve önmagára és önmagába, ugyanakkor látva mások hitrendszerét. A legfőbb érték felismerve önnön tiszta lényét, belső tiszta tudatmezőjét, belső tudását. Türelemmel tekintve mind a maga, mind a mások felfogása irányába. Na, persze csak annyiban, míg neked magadnak kell létrehozni egy magasabb éberséget, kontaktot az élet, a világmindenség minden jelenségével, sőt, lehetőleg művészi módon, igaz módon nem önbecsapva. – És türelemmel igényesen élned is kell azt, amit megtanultál, helyes légzés, mirigytorna, táplálkozás, vegetárius életforma, mint egy jó eszköz a magasabbra fejlődéshez. – Beszélsz nem pusztán szavakkal, de életeddel is, így példázva azt. Mert ezért valósan is élned kell azt, amit megtanultál, mindennél igényesebben, hogy a dolgok nem pusztán szavak, de igazak is kell legyenek a szavaid. A gondolat, a szó egy erő is és hatással is van.

Most, ha szorongással gondolsz egy szervedre, megbetegítheted. A rossz képzetek is egy erő. (Gyógyulni és gyógyítani.) Az ólom, sár, anyag emberből, tudatlan emberből anyag emberét, emberi szellemmel felemelni olyanná, aki nem fél a haláltól, hogy ő tudja az nincsen, tudja az örökkévalóságot, mentálisan bölcsé lehet tenni. Mert, aki tud így bölccsé lenni, emberi arannyá lenni az emberi szellem királyi művészetével az anyagot átszellemítheti. De, aki légző gyakorlataival felélesztette agyi intelligenciáit kibővítette a gondolkozáslényegét, – a megfelelőség törvényét alkalmazva a megfelelő agyterület ideg hálózatát aktiválta, Ő már nem fél a haláltól, tudja a halhatatlanságot, Ő tudja, örökké él, varázsereje van, mert jó, és jót sugárzik is. A világegyetem legcsodálatosabb helye ez a Föld. És az ember, a Teremtő Univerzum legnagyszerűbb teremtménye. – Most, – igaz a Homo Sapiens Tömegében várat még magára az önfelismerésre, még az agresszió és háborúság mentes összefogás, egy közös nyelven beszéd, magas emberi minőségű párok létrehozása, velük minőségi utódok születése előtte áll. A születés előtti nevelés, helyes nemi élet,-ápolás, családtudomány, őszinte felvilágosítás már 9 éves kortól esedékes és az anya kötelessége, a szülői jó példával együtt. De, „Befelé és fölfelé minden labirintus nyitott!” – mondja Szepes Mária. Tehát bátran egyénileg mindenki útra kelhet és kitartással, szorgalommal célhoz is érhet.

Már gyermekkorban meg kell a gyermekkel ismertetni ezt: Ne bántsd a másikat, mert magadat bántod benne. „Az ember érettsége, nem az életkorától függ.” A bennünk élő bíró jelez. Tudd, te magad vagy a magad bírája, – a másikban a megalázást, az ölést, kínzást magad ellen követed el.

Az erő által, a képzelet gondolatainak sugárnyomása által, megvalósíthatod képzeteidet. A képzet, erő! Gyógyulni és gyógyítani akár. Ma, a világegyetem legcsodálatosabb eszméje itt van a Földön a messianizmus.  Leonardo da Vinchi: „A nagy szeretet, a nagy megismerés leánya.” Az egy, a mindenséggel egyesült itt.

A képzelet önmagára beteljesítő ereje, ha valamire gondolsz, érzel, félelemmel, vagy vágyakozással a gondolat, érzés önbeteljesítő módon megvalósul. A jó képzetekkel, jót tegyél, magaddal és másokkal. A jó ember varázsereje, – a jót sugározza ki. Befelé és fölfelé önmagad labirintusában mindig szabad az út az önmegismerés, önfelismerés, önmagára eszmélés mindig végtelen számú lehetőséget, utat tartalmaz, de maga a fejlődés határtalan minden egyes ember számára.

Tat tuam Asi! Te is én vagyok. Mi önmagunkat végtelen számú emberben felismerhetjük, minket minden árnyalatunkban kifejeznek, tükröznek, hiszen minden egy. Te magad vagy a magad bírája életeken át, és hozod a tapasztalataidat is, a már megvilágosodott tudásodat, a tapasztalataid mértékében. Az ősi beavatások, is az ember erkölcsi érettséget tették próbára. Ma „Érettségi Vizsgát” tehetünk szeretetből és minden dologra szeretet alapon reagálhatunk.

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?