Március

Március

A március a viharok hónapja, melyek az éthervilágot az elemek pangásaitól megszabadítják és az embert arra kell emlékeztessék, hogy itt az idő az ő számára, hogy változtatást hozzon létre a táplálkozásban és testápolásban. Most itt az alkalom, hogy a zsákhoz és a hamuhoz meneküljünk, hogy az elemek fölhalmozódásai belőlünk és látókörünkből eltávolodjanak.

A föld most nagy előkészületeket tesz az ő föltámadására és az ő intelligenciája vezeti a magnetikus rezgéseket az athmoszférába való kisülések által és az ő szilárd teste benső kamráinak gázszerű égési és robbanási folyamatai által, ami által új és finomabb erők lesznek szabaddá.

Ugyanezen módon teheti és kell is megtegye az ember is az ő erőinek a megújítását böjttel és testi sanyargatások által, valamint minden élet első princípiumához, a légzéshez való visszatérés által. Ha ezt meggondolja és megteszi, akkor számára a március az a hónap, mely őt gyorsabban megszabadítja, mint bármelyik más hónap, az összes bajoktól és gátlásoktól, krónikus és más természetűektől, ha ő a természetet támogatja.

Már ősidők óta kitalálták, hogy az embernek magát az élet princípiumaihoz kell tartania, hogy gyógyeredményeket nyerjen és a híres salernói iskola az ő hírnevét azon körülménynek köszönte, hogy ezen princípiumokat fektette le az ő gyógyművészete alapjául és azzal oly gyógyeredményeket ért el, melyeket semmi más modern iskola még csak megközelítőleg sem ért el. Salerno a nagy igazságokat még latin nyelven fektette le, mely aztán az idők folyamán arra szolgált, hogy az igazságot fölismerhetetlenné tegyék. Ma nekünk mindent a mi korunk egyszerű nyelvén kell bemutatnunk, hogy a princípiumok mindenki értelméhez közel férkőzzenek és a tökéletes élet boldogságát és örömeit neki közvetítsék.

Csak néhány egyszerű háziszer szükséges, melyek híven és lelkiismeretesen alkalmazva nagyobb hatást mutatnak föl, mint a kémiai gyárak komplikált elaborátumai. Ezen egyszerű eszközökkel az eredmény tökéletesen biztosítva van, ha csak megtanuljuk azt, hogy egyszerűen éljünk és ha betartjuk a táplálkozásban azon egyszerű szabályokat, melyeket az évszak előír.

Ha azonban az ember megszegi az általánosságban jó életszabályokat és az évszakok törvényeit nem becsüli, akkor nem várhat kegyelmet a természet kezeiből még akkor sem, ha mesterkélt eljárásokhoz folyamodik is, melyekkel ő csak az ő egészsége kárára kísérletezik azon eredménnyel, hogy végül nyomorgó, betegebb és szerencsétlenebb lesz, mint azelőtt. Tehát mindenkinek szól az intelem: „Gondoskodj helyreállításodról helyes táplálkozás, mértékletesség vagy böjt által, ahelyett, hogy utólag orvosságokat bevegyél!”

Márciusban még teljesen bent vagyunk a böjtidőben, a tavaszi tisztulás idejében föltámadás céljából. Minél tovább halad az idő, annál gondosabban és pontosabban kell nekünk minden előírást követnünk, hogy magunkat a mi körületünkkel, vagyis auránkkal megújítsuk.

Olvastad már?

  • JÚNIUS HAVI TANÁCSOKJÚNIUS HAVI TANÁCSOK NYÁRELŐHÍVÓ, CSÚCS ÉS FORDULÓPONT. JÚNIUS, a nyári napforduló hónapja, és a nyár […]
  • NEM CSAK OLTOTTAKNAKNEM CSAK OLTOTTAKNAK EGESZSÉGESEKNEK, OLTOTTAKNAK! A TE TESTED CSAK A TIED! HA EGÉSZSÉGES VAGY AKKOR IS […]
  • ÚJRA FELEMELKEDÉSÚJRA FELEMELKEDÉS Segít a LÁTOMÁS ereje, a JÓ gondolat is. A napi Lég- és Napfürdőzés a NEMI SZERVEKKEL […]
  • A NŐ, A NŐISÉG GYÓGYULÁSAA NŐ, A NŐISÉG GYÓGYULÁSA MINDEN A NŐKÖN MÚLIK! Kívánom, hogy LEGYÉL BOLDOG! NŐK ÉBREDJETEK! ÚJJÁ SZÜLHETITEK A […]

 

Vélemény, hozzászólás?