KAREZZA A GYAKORLATBAN II.

KAREZZA A GYAKORLATBAN II.

„A Karezza, a maga tökéletes formájában természetes házastársi szerelmet jelent, a test és a lélek azon mélységesen kielégítő, megnyugtató egyesülését, amely után minden igazi szerelmes sóvárog és amely alapját képezi az ideális házasságnak:

ennek az egyesülésnek mindegyik megismétlődése a két lényt mind mélyebb, mind bensőségesebb egységbe vonja”

A Karezza szó azt jelenti: fegyelmezett szerelmi egyesülés magömlés nélkül. Maga a Carezza szó Olasz eredetű és „becézgetésnek” lehetne fordítani. Ezen megnevezés alatt azt értik, hogy ennek segítségével a szerelmi életet orgazmus, mint végső kiteljesedés  n é l k ü l,  lehet megélni. Ez a szerelmi művészet a legfenségesebb, legmagasztosabb megélése a Helyes Nemi Élet gyönyörűségeinek.

A Karezza sikere itt is, mint minden, a nőn múlik. Ám a kezdeményező a férfi legyen, aki udvarlásával, becézgetésével felkelti a nő vágyát, mert így a nő tudatosan a felébredt szenvedélyét, vágyát szívszeretetté változtatja, a Karezza élmény sikeréért.

A szeretők, szerelmesek, házasok, egymás szemeibe szeretettel nézve, (a szemekben érzések, lélekállapotok meglátszanak) s, így kezdhetnek hozzá együtt, egymás iránti szeretetüknek, a kifejezéséhez, miután megteremtették a kényelmes, meleg, nyugodt helyét a szerelmi életüknek. Ez több órás nyugodt intim együttlétet feltételez. Mind a leírás olvasásakor,(tanulásakor) mind az egyéni szerelmi életükben használják a fantáziájukat, és romantikus érzéseik tárházát, szívgondolataik kiárasztását. Mindenki szabja, igazítsa a saját legszeretetteljesebb, gondolataira, érzéseire, nézésére, beszédére, hanghordozására, érintő, simogató, közeledő, a szerelmével cselekvő magatartásához ezt a tudást. A gondolat erő, mindent és mindenkit befolyásol. Ha már egymás aurájában (intim zóna kb. 70 cm.) közelségében vannak, akkor az un. magnetizmusuk –energiaáramlásuk megkezdődik. Ez azt jelenti, hogy gondolataik, érzéseik már intenzívebben hatnak egymásra. Ezek az érzések, vibrációk át meg áthatják őket és serkentik, stimulálják minden szexuális szervüket, ahol a nemi energiák egyre fokozottabban termelődnek. A Karezza lényeges eleme az együttlét igazi, valós, teljes, tudatos jelen lét, az az, együttlét, egymásra figyelés összehangolódás, ami semmi máshoz nem fogható koncentrációt és ugyanakkor teljes ellazulást igényel. Ekkor, szükséges minden idegszállal kapcsolódni az eseményhez, mutatni egymásnak az igényeinket, és ráérezni a másik fél vágyott óhajaira.

A nőnek uralnia kell természeti adottságait mindeközben, s a férfire a szemeit csodáló, rajongó tekintettel vesse, hogy annak önbizalma felerősödhessen. A nők részéről a legerőteljesebb együttműködésére van szükség, hogy a Karezza sikere teljes legyen. Ő a hozzáértő NŐ a szerelmi művészetében pompás női erejével képes lesz fensőségesen úgy irányítani a dolgokat, az ő női energiáit, hogy a férfi az ő szerelmese eljut vele a legmélyebb és legteljesebb egyesülésig, úgy, hogy az elektromágneses áramok köztük nyugodtan folynak és keverednek egymással. Ezután kezdi a NŐ lassacskán – oly mértékig, amennyit a férfi elbír – erőtartalékait, életerőit bevetni, és ezek a férfi energiáit is megkettőzik mindaddig, amíg eltűnik az erőltetett önmegtartóztatás szükségessége, – ekkor aztán a Nő már megengedheti magának, hogy szerelmi kegyeit, ajándékozó gesztusait a legszélsőbb határig kinyilvánítsa, egészen a teljes telítődésig. Mindketten adnak és mindketten kapnak, ezen mag visszatartásos szeretkezés révén. Ezért a férfinek meg kell szereznie azt a képességet, hogy ezt az  á r a m o t  tetszése szerint alakítsa, és szerelmese testének olyan helyeire, idegközpontjaira irányítsa, amelyeket mágneses úton feltölteni, izgalomba hozni, vagy megnyugtatni szeretne. Éppen ezért a férfinek meg kell tanulnia, hogy szeretett asszonyához úgy nyúljon, hogy a testéből kiáramló életadó villamosság, az elragadtatás borzongató érzésével bizseregtesse meg szerelme tárgyát, miközben egyidejűleg partnere megszabadítja őt az idegeiben felhalmozott energia okozta feszültségtől. Ugyanekkor a NŐ, aki a férfihez érzelmileg hangolt, hasonló energiákat szabadít fel saját magában, amelyek most már visszaáramlanak a férfiba. A nőnek, teljes mértékig tudatában kell lennie ügyességének és mágneses energiái áradásának képességén. De, mivel több, mint fele részben ő a NŐ az irányító és a siker kulcsa is, egy ilyen ölelkezés – semmi más módhoz nem hasonlíthatóan – mindkét szerelmest mélységesen kielégíti és az elragadtatás legmagasabb fokára emeli őket. Tudni kell, hogy a két test a szívből jövő átlelkesített szerelem által, meg a test és lélek teljes eggyé olvadása, az ilyesmi egy fejlődési folyamat eredményeként születhet meg.

Ha olyan helyzet áll fenn, hogy a két szerelmes ezen a területen még nem jártas, egymást e téren még alig ismerik, esetleg a nő több csalódáson (nemi egyesülés erőltetésén, – erőszakon,) esett át, netán elnyomta, lefojtotta nemi vágyait, túlérzékennyé vált. Vagy, lehet, hogy a természetes érzéki örömökre irányuló vágyai elapadtak. Mindkét esetben kiszámíthatatlan ellenhatások léphetnek fel a legelső nemi egyesülés során. Ilyenkor a férfi azzal segíthet, hogy az első éjszakán, esetleg még az azt követő néhány alakalommal – akár hosszabb ideig is, – a férfi kerülje a direkt, kifejezetten szexuális közeledést. Mindössze türelmes, kedves, gyengéd, szívből jövő szerelmét próbálja kifejezni, mindaddig, míg mindkettejükben a vágy feléled, hogy a lelki egyesülést, testi egybefonódás kövesse. Mert, a lelki egyetértés után a szerelmi élet irányítása lassan a NŐ kezébe megy át. Ő kezdeményez nemi energiáinak, szívrezgéseinek kisugárzásával, Ő irányít, Ő tartja fenn a szerelmet, – és ennek így kell lennie, – amit a férfi tudat alatt érzékel, és udvarlásával tevőlegesen meghódítja a nőt. Ez adja a NŐ fölényét, ez képezi a pajzsát, dicsőségét: az a bölcsesség, amellyel ezt az irányító erőt alkalmazza, ez bizonyítja lelkének emelkedettségét, nagyságát.

A nemi energiák, életerők áramlása a másik nem, a vonzó szerelmes közelsége, bőrkontaktusa, bőrfelületű nedvesedést okoz, főleg ott, ahol a bőrük közvetlenül érintkezik egymással. Ez a nedvesség erősíti, segíti az elektromagnetikus töltődés energiakicserélődését. Amikor a női nemi szerv, vagina is átnedvesedik, úgy hogy szinte elcseppen, valamint a gyűrűs izmok is teljesen ellazulnak, ekkor a férfi behatolása jelentősen könnyebb és a Karezza sikerét jobban biztosítja a tudatos együttműködő szerelmesek részére. Az ölelkezéskor a még behatolás előtti időben csak a nedves nyálkahártyák összeérintésével is felfokozhatják az energiák áramlását, kicserélődését, akár hosszú ideig is. A NŐ, érezvén a megfelelő nedvesedést és ellazulást még kezeivel a szeméremajkakat is, enyhén felfelé és széthúzza, hogy a férfi fallosza könnyedén áthaladhasson ezen az életkapun. A továbbiak csak kissebb, ritkább mozgásokkal, izomjátékokkal fenntartott nemi vágy fokozásával, és a hosszabb időn át a férfi folyamatos merevedését hivatott szolgálni. Ezen idő alatt a NŐ tudatosan keringeti, folyton növeli a nemi energiáikat, életerejüket. Eközben becézgetésre, simogatásokra, elmés, kedveskedő beszélgetésekre kerülhet sor, vagy csak a néma ölelés, az energiaáramlás egyre fokozódó mértékének révületében, az egymás karjaiban tartó ölelés, örömérzés fokozódásában tartózkodhatnak a párok. Bár minél több férfi sajátítaná el a Nőhöz való közeledés e nagy művészetét.

A cikk első részét itt találja:

KAREZZA A GYAKORLATBAN I.

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?