A SZÜLETÉS ELŐTTI NEVELÉS III.

A SZÜLETÉS ELŐTTI NEVELÉS III.

A SZÜLETÉS ELŐTTI NEVELÉS ENERGIÁJA. A születés előtti nevelés, rendkívül való fontossága, azon a törvényen alapul, miszerint: „A gondolat, minden életnek az oka”. A gondolat erő. Felismerhetjük, hogy a szülők általános, és pillanatnyi szellemi állapota a nemzés idejében, a gyermek szellemi alapvonásait megveti. Így a gondolatok, érzelmek, elektrikus-magnetikus kisugárzások is alakítják a megfogantat. A Családtudomány sarkalatos pontja a gyermek nemének előre meghatározása is, mely a legnagyobb fontossággal bír az egészséges identitástudatú férfi és nő kialakulásában, – amennyiben ebben is a szülők előre megegyeznek és részleteiben is így cselekednek. Ha a nőt ez alapján terhesnek nyilvánítjuk, akkor anyának és gyermeknek ez élet terhe jut, jobb áldott állapotnak nevezzük és akkor a gyermek egy áldás lesz szüleinek és családjának, egész népének akár, ha a megfelelő gondolatokat, hajlamokat az ő szülei és környezete inspirálja. A fő hangsúly, a születés előtti nevelésre kell, hogy helyeződjön, mert a születés utáni nevelés fáradságos, nehéz, kevesebb eredménnyel jár, ám eredményes, ha azt céltudatosan előre meghatározták még a fogantatás, születés előtt. A nemek helyes párosodásához hozzátartozik még a természeti törvények teljes ismerete is. A vonzás és taszítás törvénye is. Ez ismeretek alapján kell, hogy egyrészt határozott férfiasság keletkezzék a férfi ivadékokban, s határozott nőiesség a női utódokban, másrészt, hogy a szülőknek önuralom képességük legyen. (Ezen céltudatosság elkerülhetővé tenné a sok depressziós, életunt, energiátlan, zavarodott tizenéves és ifjú felnőtt önmagára találásának kálváriáját.) Az ember azt aratja, amit vet. Ha erényt és tisztaságot vet, akkor az ő gyermekében erényt és tisztaságot arat. Ám, ha csupán a kéjvágy vezeti, és szenvedélyt, önzést, és betegséget vet, akkor nem is arathat mást. – Ezért, rendkívül fontos, hogy gondolatainkat-cselekedeteinket mindig a jóra, szépre, nemesre és istenire irányítsuk. – Minden eredmény a helyes gondolkodáson alapszik, a gondolatok helyes vezetésén, mivel a gondolat alapja az életnek. Mert az összes rezgések, mik egyszer ki lettek bocsájtva, tovább tartanak, míg visszatérnek azon forráshoz ahonnan kiindultak, tekintet nélkül arra, hogy jók, vagy rossz fajtájúak voltak. A gondolataink rezgését összhangba kell hoznunk szívünk rezgéseivel (szívgondolatainkkal), hogy érzéseinket ez által uraljuk, ha ezek a gondolataink által rezgésbe jutnak.

A cikk eddigi részeit megtalálja ITT és ITT.

Olvastad már?

  • TÖKÉLETESEN? TÖKÉLETESEN!TÖKÉLETESEN? TÖKÉLETESEN! IGEN! Legalább TUDATOSAN törekedni KELL RÁ! Mert, miért is rongálnánk a testünket, […]
  • A FÉRFIAKNAKA FÉRFIAKNAK A természetesen szép, KEDVES, okos, igazi NŐK, - kiegészítik, felemelik magukhoz a […]
  • JÓ TANÁCSJÓ TANÁCS Szuper jó tanács! Valóban folyamatosan fejlődő NŐKre van szükség, és aki gyereket vállal […]
  • FESZTELEN SZÜLÉSFESZTELEN SZÜLÉS Aki alaposan felkészült RÁ, jó esélye van RÁ, hogy könnyeben szül. Persze ez TUDATOS, […]

 

Vélemény, hozzászólás?