A SZÜLETÉS ELŐTTI NEVELÉS II.

A SZÜLETÉS ELŐTTI NEVELÉS II.

A SZÜLETÉS ELŐTTI NEVELÉS HATÁSMÓDJA
Az emberi alapozottságot is figyelembe kell vennünk, mert ennek hatása maradandó az utódoknál. Az emberek 3 féle alapozottságáról beszélhetünk, 1.) INTELLEKTUÁLIS, (értelmi) 2.) SPIRITUÁLIS, (érzelmi) avagy morális (erkölcsi) 3.) MATERIÁLIS (anyagi). Ha megértjük a lényeget, miszerint nem annyira öröklés által, de bizonyosan, leggyakrabban az anya gondolatvilága, s testi állapota által az áldott állapotának ideje alatt, vagyis a születés előtti nevelés által van döntő befolyása. Mind az apa magja, mind pedig a női pete hordozza a felkészülési idő 6 hete alatti hatásokat, programozást, de a sejtosztódás kezdetén már fix az alap, ám az anya még sokat tehet. A szép, okos, szeretetteljes dolgok, azon irányba is hatnak a gyerekre, sőt az anya tevékenységei is. A mindennapi éneklései, imádkozásai, művészetgyakorlásai, hangszeren való játék, és különösen az érzelmei erősen beívódnak. Még az esetleges ez idő alatti betegségei, a szervek gyulladásai, irritációi is a megfelelő agyterületeken át kihatással lesznek a gyermek alapozottságára, – azon irányú fejlődésre serkentik. Hiszen ők, ekkor még egyek, együtt éreznek, – mindent. Az a fontos, hogy mind a 3 szervezettség (alapozottság) egyöntetűen és kiegyenlítve fejlődött legyen. Az egyik, mint alapozottság, a másik kettő gyöngébb, – hajlam fokban, ám egyikre sem mondhatjuk: na, ez érdemes előnyre. A „bázis” alapozottság, az első hónap vége felé fektetődik le. Erre a SZ.E.N. -nél tudatosan kell behatni a kiegyenlítettség miatt, és hogy ez tökéletesen elérhető legyen. Az Áldott Állapot/terhesség is három fejezetre oszlik, melyek arra tekintettel vannak. Megkülönböztetünk 1.) Az Intellektuel, vagy szellemi fejlődés első három hónapját. Ekkor a szellemi benyomások különösen erősen hatnak a gyermekre. – 2.) A Spirituel, vagy erkölcsi fejlődés 3 középső hónapját, mihelyt a gyermek elkezd mozogni. Ez időben a spirituális benyomások vagy érzelmek különösen erősen hatnak az ifjú életre. – 3.) A Materiel, vagy testi fejlődés utolsó 3 hónapját. Ez idő alatt a gyermek testi sajátságai fejlődnek ki és e behatásoknak különösen erősen hozzáférhető. – Ennek megfelelően kell a Születés Előtti Nevelés -nek is berendeződni. – éppúgy testápolás és táplálkozás tekintetében, mint szellemi élet illetően, anélkül, természetesen, hogy túlevés, más túlzás, vagy egyoldalú elhatározás történnék. – Így, az anyának első 3 hónapban főleg intellektuális kérdésekkel, szellemi módon kell foglalkoznia, s ez által a gyermek szellemi irányát megjelölni. Itt tekintetbe jönnek a művészetek, ítélőképesség, értelmi gondolkodás tudományok, és a szépségre törekvések területei. Ha így, a Nő, oly körökben forog, hol a mindennapi életben ezen ágakat művelik, s ha a férfi a nőt ennél az ő legjobb tehetsége szerint, s a teljes részt vevésével támogatja, az maradandó benyomást gyakorol a gyermekre. Legyen a kettő egy.Úgy legyen!

A cikk első részét itt találja.

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?