LA KARECO AFABLECO EN LA HOMKARAKTERO

LA KARECO AFABLECO EN LA HOMKARAKTERO

Jes, tio estas tre grava! La kara, komplezema konduto, parolo, entute la kareco en la homaj kontaktoj, interkomunikadoj. Pacience, kompreneme, afable valoras kun niaj homfratoj, ja ne la tuta unupularo, homaro, estas sur la sama evolua nivelo, sur la sama komprennivelo, kredaro, informiteca nivelo. La unua estas la informacio, konaro, la dua la estas la ekkompreno, (se eble korekta /punktualna/) kaj la tria estas la uzado, pratika, taga vivmaniero, metodo. Ja, vane vi scias, ke ekz. la fruktoviando estas la plej konvena por la homa organismo, nutri tion, la homkorpon, se vi ne utiligas tiun informon. Martinus priskribis, La estonto estas Vegana. Do, pripensinde. Kiom eble plej multe valoras konsumi la fruktoviandojn al la homaj koroj korpoj. Tio estas viva nutri elemento, energetike multe pli konvena ol la bakitaj, kuiritaj, per varmo manipulitaj, mortigitaj, transformitaj eble malkonvene miksitaj fruktoj ktp. Do, ne vane ni estis en la Edeno per fruktoj abunde nutritaj. En la lulilo de la homaro, kie Adamo ekkonis Evan. Do, la konsumo de la frukto, el la nepermesita pomarbo alportis la vastan Dian konaron. Adamo kaj Eva rimarkis, ke ili estas nudaj, ke la mondo estas pli vasta ol unu la Edeno nur. Rimarkis ili, ke ili estas viro kaj virino kaj komprenis la diferenco utilas al reprodukto de ilia korpo, nome Eva povos naski idojn similajn, kiel ili mem estas, do ili estas kamarado Kreantoj de la Krea Intelekto, la Dio mem. Tiel Adamo ekkonis Evan, kiel virinon kaj generis al Eva en la Sankta Krea Utero virina, homon. Jam tre indas, meritus al la homaro konscian, respondeco plenan Kunkreadon fari, la veran Kamaradkreadon kun Dio. La respondeco estas grandioza. Ne priskribele granda. De la homa Amkorpo, kaj pensoj en koro, dependas la sorto de la Tero kaj de la Homaro H. S. Do, la homoj kapablas gajigi, levi la vivon kaj neniigi surtere. Sed pro la fakto, ke la mondo kaj la en ekzisto estantaj objektoj, bestoj, homoj, ktp. do la tuto estas unu kun la Kreanto mem. Tiel la homaj agoj, AMO, bonfaroj, la malbonagoj, militoj, perfortaj mortigoj, estas efikantaj je la tuto mem. La Dio Kreis, donis animojn al la mondo Por AMI. Kiam la animo en la patrina Sankta Utero enkorpigas sin, en la apoga, holografia spaco de si mem kaj de la patrino, ili Kamaradkunkreadas. Se la respondeco de la Patrino estas, ke kia estos la ido. Jam en la Sino devas la idon eduki. Do, post la nasko de la ido jam nur poluri, iom modifeti eblas nur la idon kaj de la cirkonstancoj depende influita kreskas li. Nun en la Dio Krea Planaro estas la AMO kaj la trans lokigo de la Teranoj al la 4. -a 5. -a dimenzio. La 19. an de oktobro jam. Cetere estis la dato 21. -a de decemro 2020 jaro. Iel ajn estas, estos, ni vidos, se estas vigle konsciaj, vekaj. Nature vi devos kontroli kiom grade estas vera la informo. La klervidantoj, la mediumoj, Diaj Kanaloj rapide kontroli povas kaj informi aliajn, ke kiel estas la vero. La unuopuloj per pendolo, per radiesteziaj iloj ktp. Do, la informaciojn ni afable, kaj kare pacience devas kontroli mem, se eble. Vera Ekzameno el AMO povas esti la ponto AL la nova dimenzio Kaj la granda vibracio nivelo, kareco afableco al aliaj. Pacence rigardi alies evoluon al la Dia Amvojo. Por krei el ni Amhomon, Dihomon, vivi poste sur Amtero kel Orera Amhomo. Cetere tio jam eblus de 21 de decembro 2012. Jaro. Sed tiom mute da homoj algluis sin al la malnovaj kutimoj informoj, ke ne sukcesis aperigi tion. Dependas la tuta nova dimenzio de la simplaj unuopaj homoj ilies koramoj. Krei plejbone la virinoj kapablas. Do la respondeco plejparte estas ilia. Ili naskas la estontecon. La Orhomojn, Amhomojn en la Orepoko. Mi rimarkis, ke la plej gravaj kaj valoraj informoj aperas esperantlingve. Cetere, Viaj inspiroj naskis multajn pensojn pardonu!

Olvastad már?

Vélemény, hozzászólás?