„Tiu edukas familion, kiu knabinon edukas!”

„Tiu edukas familion, kiu knabinon edukas!”

Insturu Virinojn! „Tiu edukas familion, kiu knabinon edukas!”
SALUTOJ, OKAZE DE LA NI DIRU: INTERNACIA JARO DE KONSSCIAJ VIRINOJ!

ESTIMU, INSTRUU VIRINOJN!
Karaj Virinoj! Dio vivigu VIN la plej estimindajn estaĵojn sur la tero, – la noblajn Virinojn, okaze de la Internacia Tago de la Virinoj! Estu sur nia Tero ĉiu tago, kiel La Tago de Virinoj – mi deziras! Estu feliĉaj! La Suno brilu en viaj koroj! La Bona Praa Kreinto Di’Diino vivigu vin ĉiam bele, florigante Vin, la belan portanton de la Praa Virina Principio! La Bona Praa Kreinto Di’Diino vivigu en vi ĉiam la Altan Homan Virinan Kvaliton kaj ties Brilo plenigu por ĉiam vian Mondon Ĉielon kaj la Teron, Vivige, Pacon Kreante, kaj ĝi manifestiĝu en vi!
Bona estas la Praa Kreinto Di’Diino kaj ĉiam bonon donas! La en Vi kaj en ĉiu Homo ĉiam ĉeestanta Bona Praa Kreinto Di’Diino pincipio, kiu plenigas a Ĉielon kaj la Teron, kun pura amo, do, tio vivigu vin, viajn estaĵon ĉiam. Viaj bonaj pensoj, bonaj paroloj, bonaj faroj, la amplena, kaj de la gajeco plenplena via koro, ĝia korspaco elradiado plenigu la mondojn sopirantajn je gajeco kaj feliĉo. Via Sankta Virina estaĵo, kiu estas la ujo de la pura Tera amo, – kiu estas mem la Sankta Animo de la Dio kaj de la Saĝeco. Ĉiamserĉu la konojn, Lernu, Spertu, kaj Instruu viajn virino kamaradinojn!
Vi estu ĉiam la viviga pura fonto de virina saĝeco kaj faranto de Paco, Amo, Egalrajto. Viaj okuloj de la Bonfarto brilanataj, – por kies brilo nure vi respondecas, nur ĝojlarmojn faligu, kiuj falantaj sur Teren ĉiam, kiel ĉielarko buntkoloraj perloj brilante ruladu sur via bela Homa vizaĝo, kaj el ili kresku belaj floroj de via belega animo. Vi estu ĉiam feliĉaj, kontentaj kaj sanaj. Vi trovu vian ĝuoplenan Amoron, vian viro paron, kaj lin suprenlevu al vi, kaj kompletigu per via nobla estaĵo beninda. En la nomo de la pura, sindona amo, mi deziras, tiel estu! Kaj je tiu celo, jen floru ĉiu afero. Mankison! Benon, benon kaj benon!
La nuna sorto de la homaro dependas de la Virinaj Kreaj, Uteraj Fortoj. La sorto de Homo Sapiens jen: La sorto de la Popoloj, kaj Nacioj fine estas en la Sankta Krea Utero de la Virinoj, kaj en iliaj kuirejoj en la kreskaĵbaza nutro sistemo, – kaj tiu ĉi tuta Konaro estas kaŝite en la sana Virina korpo, interna Saĝeco, sobra cerbo, kaj en la kuireja manlerto Virina. Alvenis de’l temp’, ke la Sakrala Alta KvalitaVirina Principio jen vekiĝu en la Ternaskitinoj!

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?