GRATULOJN GEESPERANTISTOJ!

GRATULOJN GEESPERANTISTOJ!

Vi estas multe pli, kiel homaj estuloj, do gratulon geamikoj! Vi estas grandiozaj en ebla kunlaboro en iuj ajn bonaj temoj, ekz. kunsento al unu al la alia, ĉar vi estas sentemaj. Vi havas pli da sentorganojn, kiel vi pri ili konscias. Vi perceptas miliardojn da informojn kaj via subkonscio selektas ilin. Kvankam vi ne pri la ĉiuj ekkonscias, priatentas. Sed ili ĉiuj efektas je vi, pli malpli, kaj reciproke vi same efikas al disden de la mondo, al la Universo per viaj pensenergioj, gravitaciaj elradiadoj. Eble vi nur ne konscias pri tio. Ni devas pensadi en la Universo, kaj globpanorame rigardi, atenti, percepti la mondon. Homoj kunlaborantoj estas kunligitaj sur/per tempo fadenoj iom pli vigle ili daŭre kontaktas same kun la Krea Forto, kiu estas la Kreanto kaj moviganto de la mondo tuto, Universo. Tiu Plialtgrada Inteligento, Kreanto de animoj donis eblon al vivantaro libere evolui. Kvankam estas kelkaj kiuj manipulas, subpremas aliajn, kaj estas luktegoj, ie kaj tie, estas suferegoj, entute malfacile por vivteni, savi sin. Sed tio kio ne mortigas, neniigas tio fortigas, oni tion diras. Ni tamen devas honeste kaj lojale al vivantaro sinteni, estimi ilin, envere taksi kaj amplene kunvivi. Ni venis kelkaj al tiu planedo helpi, instrui la homojn per bonaj ekzemploj, renaskiĝi kaj helpi regeneradi la homkorpon. La Ĉielaj Animoj venis la homojn eduki helpi evoluigi, vekigi ilin je sia vera memrealo, memestaĵo. Ni devas ekkoni nian veran memesencon. Kelkaj Animoj el aventuro deziro elektis, la Terglobon, kaj restis sur la Tero, malgraŭ la ekstremaj nunaj okazaĵoj. Animoj el aliaj planedoj sin praktikis, spertis jam, kaj nun studas la Tervivon. Oni Tiel bele povus Vivi surtere. Estas tiom multege por malkovri ion por unu persono eĉ, kaj al la kolektivo, ĉar ĉio estas UNU. Esperanto estas mirakla lingvo! Estas multege pli ol nur, Internacia ,,neutrala” komuna lingvo! Ankoraŭ Foje mi gratulas al ĉiuj helpemaj alparolantoj, kunlaborantoj, eĉ ankaŭ al tiuj, kiuj nur per pensenergioj apogis, apogas kaj apogos la solvon, uzi, subteni, evoluigi esperanton. Imagu tion, kaj bildigu en si kaj estu certaj, ke la Universo helpos efektivigi en kunlaboro kun vi. Estu en kunsento kun la penso, ke la homaro kapablas superregi malfacilajn situaciojn, domaĝojn eĉ, de la Terglobo. Ni esperantistoj, povas esti inteligenta kerno al la bona evoluo kaj memsavado de la homaro. Nian korpon konstante ni devas teni pura interne kaj en sano, konstante eviti venenigilojn kiel eble pleje, sed dume, tamen sentime ni vivu, ĉar nia immunorgano konstante funkcias. Nia korpo estu sana kaj maltaŭga grundo por la bakterioj, venenigiloj vivi en nia korpo. Ni povas kaj devas esti la inteligenta, sana membro de la Sunsistemo loĝantoj, de la diversaj gentoj. Same ni povas esti inteligenta kerno en la Galaktiko nia. La Kolektiva Konscio evoluas per la bonaj pensenergioj. Tamen, estas multaj animoj kiuj devas multe ankoraŭ sperti kaj lerni. Bonvolu ne maltaksu la bonajn pensojn, ties energion la bonan efikon. Vi estas multege pli ol nur unu homkorpo, polvero el ,,Terkoto”! … Estu viglaj, konsciaj homoj, tenu vian korpon kaj menson en saneco! Se ĉio estus en bono, en ordo, tamen post kelkaj vivoj vi enuus jam kaj dezirus iom da ekscitajn aventurojn, eblojn por FARI ION! Do, Regeneradu, renovigu sin, nutru, pensu korekte, vivu sane kaj konscie! Memsavu unue, poste memnobligu, atingu kompletan, veran sanon, puran vivon, pli altan vibracion, vivenergiojn, estimu unu la alian! La plej grave, ke La Virinojn ni estimu, gardu, eduku korekte kaj helpu evoluigi. Ili estas, kiuj renaskas la Novorepokon kaj ties Amhomojn surtere. La Eternulo donas al vi eblon evolui. Tial pensu nur la bonon, parolu nur la bonon kaj faru nur la bonon! Eĉ en iuj ajnaj temoj, kiuj tuŝas la homajn vivojn!

Image by Pixabay

Olvastad már?

  • SZÓMÁGIASZÓMÁGIA A magyar nyelv szavai rendkívüli módon erőteljesen, teremtőien hatnak. Éber Tudatosan […]
  • Házasság 2. A kollektív viszonyHázasság 2. A kollektív viszony Nos tehát, mi most már tudatában vagyunk annak, miszerint az életben a férfi és női […]
  • Az eredeti MiatyánkAz eredeti Miatyánk Az eredeti szöveg arámi nyelven ismert magyarra fordított változata. Nagy erejű ima, […]
  • Konyha augusztusraKonyha augusztusra Táplálkozás Az augusztus nem azért van, hogy hájat neveljünk, hanem hogy […]

Vélemény, hozzászólás?