A CÉL

A CÉL

Jézus nagyon jól tudta: hogyan kell Krisztussá lenni. Újjászületetté. „Néktek, annak az élő víznek általa kell újjászületnetek, amely testetekben csörgedez.”, mondja a Mester Jézus. Majd: „Ha nem születtek újjá a Szent Lélek vizéből és tüzéből úgy soha nem mehettek be a Mennyeknek Országába.” Jézus a Kelet szimbólikus jelképes beszédmodorát használja az élő víz áradásá” – n és a Szent Lélek vizé” –n az ivarmirigyek által kitermelt váladékokat kell értenünk, amelyek gátlás nélküli fejlődés esetén, hormonok formájában a vérbe ömlenek: a „Szent Lélek Tüzén”, viszont a tudatosan végzett légzés eleven ereje értendő (Gállámá, fénymag). E két tényező módszeres gondozásával lehetővé válik az ember testi és szellemi megújulása. Ezek azok a források, amelyekből egy jobb életre való újjászületés erői folynak. „És ekkor bementek majd a Mennyeknek Országába és a Mennyeknek Országa fog lakozni Bennetek.” A Mester Jézus kinyilvánítja, hogy itt a Földön lehetséges a Mennyországban élés. Ez Isten Birodalma, a Béke Birodalma, amely már itt e Földön kell, hogy eljöjjön és, amely a tökéletesen kiegyensúlyozott gondolkozáson nyugszik, a természet közeli, a Természettörvények betartásával, való természetes élet. Ez a szellem uralma a test felett, (vagyis a túlzások, élvvágyak, gyomoruralom, megszokásoktól, tekintélyelvektől mentes élet) az anyag átszellemiesitése. Ez az, amely elérhető az ember számára itt a Földön és egészséget, életerőt, életörömöt, boldog kedélyt vágyainak teljesülését hozza. Ezen dolgokat eszközként tekintjük és az önnemesítéssel a mi általunk kijelölt stabil életcélunk felé kell haladjunk. Az Ősi, Jézus Krisztus által is tanított Megváltó Princípiumot, Tant a mai, a jelenkor követelményeibe kell illesszük és a magunk és mindenek javára egyénileg gyakorolnunk kell, élni is vele. Alapjában véve, a ma már az év tízezredek régmúlt homályába vesző újjászületés Ősi tana képezi az alapját valamennyi mai vallási hagyománynak az európai (Árja népek) mai leszármazottai számára is. A mai tűzzel-vassal, erőszakos véráldozatokkal terjesztett keresztény vallások alapja is ezen Őskereszténység (a Magyar JÓ ŐS-TEN hitünk, napvallásunk) alapján indult el. Az Őskereszténység is a Gnózis Platono-i – Zarathustrai iskolájából vette át ezt a Tant. Ennek székhelye, Emmanuel Jézus Krisztus születése idején Alexandria volt, ahol főiskola formájában működött itt tanult Jézus is, és ezt a Tant tanította ő is. Az Istenes mondások, imák egy lélegzetre fennhangon való mondása, ma is kiváló légzésgyakorlatnak számítanak. Sőt, a hangok vibrálásával, hangrezgések általi öngyógyítással, meg magyar népdalok éneklésével, gyógyhatásúak. A mai Korszellem megköveteli ezen élet Főiskolák visszaállítását az egyéni oktatásban, az iskolatudomány holt betű tudása helyett. Az élő tudást az Élet Tant szorgalmazni az oktatásban, ám, nem szükséges mindent elvetni, mert az írás, (kaligráfia) olvasás, a számolás 4 alapművelete továbbra is fontos marad. De csak a gyermek 7. életévétől 14 éves koráig, és a tanulást kell vele megszerettetni, és csak ha érdekli a biológia kémia, fizika, a – feltaláló szellem tudományai, akkor tanulja. Mert, utána csak, ha ő akar valamit, ami érdekli úgy is megtanulja. A 7 éves korágig az anyja szoknyája mellett, és az apja keze alatt a helye, – tanulva a férfi-női életmintát, tevékenységi kört, átfedve ismerni az élet dolgait. Jelenleg a fiatalság a valós Életről való tudatlanságban nő fel, az ivarmirigyek gyengesége túlhajszolása, elposványosodása, (diétahibák, belső, mérgek, élősdiek miatt) a helyes férfi női nemi ápolás, testápolás híján, felelőtlen, gondatlan veszélyeztetés állapotában a saját utódai népe irányába. De, ezt csak egyéni összefogással oldhatjuk meg, 12 ember, vagy 10 család összeáll és csinálják az utcájukban vagy a tanyájukban. „Néktek e testben újjá kell születnetek!” Úgy legyen! Áldást! Vidámság a szívben!

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?