A NŐ FELELŐSSÉGE II.

A NŐ FELELŐSSÉGE II.

A NŐFELELŐSSÉGE. c. írásából részlet:Dr. Hanish: BÖLCSESSÉG II.

„Ekkor, (a túlevéskor) a gyomor kénytelen kitágulni, túl az ő természetes befogadó képességén. Így az szivacsossá, vagy porózussá-likacsossá válik, s többé már nem működik természetesen. Mi aztán mind több táplálékot nyújtunk neki bőséges váltakozással, s akkor aztán beáll a gyomor bénultsága, a munkát, működést elodázza, s átengedi a máj tevékenységének. Azonban a máj ilyen állapotban azt nem tudja elegendőképpen megmunkálni, így ő átengedi a további műveletet a veséknek, amelyek még kevésbé tudhatják az elmulasztottakat pótolni – rendbe hozni.

Az egész sejtállomány, mely egy intelligens módon berendezett – összeállított óraműhöz hasonlít, föltámad – föllázad az ilyen esztelen – értelmetlen cselekvés – eljárás ellen, míg végül is az elégtelenül átalakult táplálék az újjászületési szerveket találja és támadja meg, és azok szenvednek, úgyhogy nem képesek többé teljesíteni az ő feladatukat, vagyis, hogy a legtöbb nőnél a havi tisztulás egészen természetellenesen zajlik le. (Mert, hosszas, bő vérzés van. Sajnos, sok értelmes, diplomás nő is, tájékozatlanságból, megszokásból, felelőtlenségből adódóan ezt a kóros állapotot elfogadottnak, – természetesnek fogadja el.)

Természetes módon, a nő, a tisztulás idején csak egy csepegés szerű mozgást érzékel a petevezetőben – méhkürtökben, körülbelül 9 órán át, éppúgy egy belsőleges megrázkódtatást, mely fölfelé irányul. Ezután ő fölélénkül, serény, erős – erőteljes 21 -28 napon át. Ezután ismét elkövetkezik az egy nap, a kilenc órás tisztulással, némi nyugalommal s némileg kevesebb tevékenységgel éppúgy a belső megrázkódtatással, mely után bekövetkezik a föllendülés és fölélénkülés ideje 28 napon át.

A kiküszöbölési szervek szalagjai csövei és csatornái szoros vonatkozásban összefüggésben állanak, az újjászületési szervekkel és bizonyos távolságokban egymással kereszteződnek. Ha a hulladék anyagok nem a természetes kiküszöbölési csatornákon át távolítódnak el, mivel azoknak a kitágult zsigerek az ő mérgező nyálkáikkal nem engednek megfelelő – elégséges mozgásszabadságot, akkor ez a mérgező nyálka kényszerűl beömleni – áramlani az újjászületési szervek csatornácskáiba, amelyek ezáltal kényszerítve vannak, hogy egy kiküszöbölési műveletet vállaljanak, ami pedig ellenkezik az ő természetükkel. Ezáltal az ő finomabb csatornácskáik kitágulnak, ama szalagok, melyek az ő szerveiket azok természetes helyzetében kell fönntartsák, elpetyhüdnek, így a szervek, egyik a másik után kijutnak az ő természetes helyzetükből.

Ekkor az újjászületési szervek szekréciói, váladékai nem tudnak már többé természetes módon tovább jutni, így kárba vesznek ahelyett, hogy a fölépítéshez és a megújhodáshoz, vagy tökéletesítéshez föl lennének használva. Ha a havi tisztulás folyamata 2-20 napig tart, akkor annak az élet kioltásához kell vezetnie. Az ilyen havi tisztulási folyamat által a nő elveszti az összes finomabb nedveket és erőket, melyeket a Természet a testben fölgyűjtött, hogy az idegeket, az agyat és egy finomultabb sejtszövetet fölépítsen. Akkor aztán nincsenek meg a tartalékai, amelyeket igénybe vehessen, így a nő elveszti a fiatalosságát és öregszik, mivel nincs birtokában ama szubsztanciáknak – anyagállománynak, hogy az életáramot táplálja, vagy kiegészítse, mely az egész testen át áramlik.”

A NŐ FELELŐSSÉGE. (ÖNFELELŐSSÉGE) Részlet Dr. Hanish BÖLCSESSÉG II. c, írásából

„A nőnek legalábbis a 65. évig fiatalosnak kellene lennie, ami után 30 éven át az érettség és bölcsesség tartama – ideje következik nem pedig az öregedés és a kimerültség. Néki arra kell figyelemmel lennie, hogy megtartsa az ő fiatalosságát. Mert ettől függ minden eredmény. Senki nem akar egy”öregasszonyt”, még a közönséges üzleteknél sem. Ha pedig a nő jól néz ki – jó színben van, friss, élénk és szép akkor ő mindenhol óhajtott – keresett lény és senki sem kérdezi – kutatja, vajon neki van e pénze, vagy sem:egyébként azonban ő mindenhol nehézségekkel szemben találja magát.

A nőnek meg van arra a lehetősége és a képessége, hogy ő a fiatalosságát megtartsa. Azonban ő ezt nem vette figyelembe, elfeledte azt és megelégedett azzal a szuggerál ideával, mely szerint: „Minden embernek meg van az ő baja!” Így ő negatívvá lett s a Természet odáig ment, hogy őt hanyatlásnak, romlásnak átengedje. Mert, ha mi nem a fölfelé menő irányt követjük, akkor a lefelé – vezető úton kell haladnunk, mivel a Természet csak egy törvényt ismer: „Vagy fölfelé vagy lefelé!”

A nőnek tehát mindent meg kell mozgatnia, hogy a (beteges vérzést) a havi tisztulási folyamatot megállítsa, – legalábbis korlátozza. Azonban az anyasági érzelmet néki egész életére meg kell őriznie, mely a tisztulás idején a csepegés szerű mozgás által a petevezetőkben, méhkürtökben föloldódik, éppúgy a benső megrázkódtatásra is mindenkoron figyelemmel kell lennie.

Természetes módon minden 28 napban visszatér a havi tisztulás, (egészséges nemi mirigyeknél a Nő haláláig fennmaradó fogantató képességgel) mivel a veleszületett megifjodási ösztönzés a szimpatikus idegrendszeren át, az újjászületési szervekre áthárul s fölébreszti az anyasági érzelmet, miközben a pete a megtermékenyülés irányába iparkodik. Ha nem termékenyül meg, akkor a méhben új életerőket fejleszt, melyek nemcsak az összes szerveket, hanem az agyat is fölélénkítik. Ezért a nő első 9 napon át tisztulás után élénkültebb és teremtőbb s a következő 18 napon át pozitívabb és céltudatosabb az ő ténykedéseiben. Ezután bekövetkezik a tisztulás napja reakció – visszahatás gyanánt, de fájdalmak és vérveszteség nélkül,s a nő továbbhalad a fiatalosság útján és figyelemmel van arra, hogy ezt magának megtartsa.

Természetes testápolás segítséget nyújt a Természetnek, – ez az egyetlen út, melyen Neki segítségére lehetünk. Szépségápolási szerek evégett nem használnak semmit. Forró és hideg fürdések, a bőr ledörzsölései – beolajozása folyamatba hozzák a pórus – bőrlikacs légzést: az altesti nyílások mosásai – öblítései, aztán a forró borogatások kedvező hatást gyakorolva az újjászületési szervekre, amiként az le van írva az Újjászületéstanban. hamarosan megszüntetik a természetellenes állapotokat . A Természet csodásan jár el és segít mindaddig, míg a tüdő s az újjászületési szervek működését jó karban – fenntartjuk. Ha ezeknek segítségére megyünk egyszerű, természetes eszközökkel – módozatokkal, akkor azok a többit önként elvégzik, sőt még többet is, mint amit – amennyit mi elvárnánk. –

ÖN FELELŐSSÉG.

Nékünk szükséges a testi élénkület, a szellemi béke, vagy benső nyugalom és csend. A béke egy olyan állapot, mely csak individuális – egyéni fáradozással érhető el, tehát sohasem szerezhető meg kollektíve, közösség által. … ”

A cikk első részét itt találja: A NŐ FELELŐSSÉGE

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?