KAREZZA A GYAKORLATBAN III.

KAREZZA A GYAKORLATBAN III.

A Carezza csak akkor lehet igazán, teljes értékűen sikeres, ha a vezetést a lélek, a szellem veszi át. A Férfinek is, de a Nőnek is, de különösképpen a NŐ – nek – szilárdan el kell tökélniük magukat, hogy kerülik az orgazmust. Tudniuk kell, hogy e nélkül a „kielégülési görcs”(a néhány másodpercig tartó, erős izomrágások kísérte kéjérzet) nélkül egy sokkal bensőségesebb szellemi és testi egybeolvadáshoz képesek jutni. Így egy sokkal nagyszerűbb lelki boldogságot sikerül elérniük, nem is beszélve arról az abszolút biztonságról, amelyet számukra a Carezza a terhesség elkerülése tekintetében nyújt. Ezek a gondolatok, a Carezzának ez az ideállja kell, hogy állandóan előttünk lebegjenek. Ha újoncok vagytok, akkor válasszatok olyan időpontot, amikor ketten tökéletesen egyedül lehettek, amikor semmi sem sürget benneteket, amikor semmiféle kívülről jövő zavartatástól nem kell tartanotok. Összpontosítsatok erősen szerelmetek tudatára, a szerelemben rátok váró boldogságra és arra a vágyra, hogy minél bensőségesebben egyesülhessetek.

A szoba legyen meleg, a környezet lakályos és szép. Semmiféle ruha ne legyen testeteken, hisz ez csak szoríthat, vagy elválaszt benneteket. Eközben inkább szerelmetekre, s ne szenvedélyetekre gondoljatok! Álljatok át – amennyire csak lehetséges – a nemi vágyakozásról szívetek egymás iránt érzett szerelmére! Állítsátok be magatokat arra a bensőséges öröm érzésre amit számotokra a Másik testének formája, hangja érintése, illata okoz számotokra! A kölcsönös gyengédség gondolata, az egymás boldoggá tevésének szándéka egy pillanatra se tévedjen szemetek elöl. Mindaz, amit tesztek, mondotok, éreztek,  mintegy vallásos tisztaságú legyen, hasson át benneteket ez a tiszta vágyakozás egymás iránt. Ha egy ilyen egyesülés során nem juttok közelebb az Éghez, akkor nem Carezza az, amit műveltetek!

Ölelésetek legyen muzsika, legyen mélyen átérzett költemény! Nos, barátom most hozzád szólok! Feküdjél le szerelmesed oldala mellé és kezdjél hozzá gyengéd simogatásához, puha érzékeny kézzel, ujjhegyekkel. Mondjad neki, hogy oldódjék fel, süllyedjen teljesen jóleső ellazulásba, nyissa meg lelkét a legmélyebb békesség áldott csendjének.

Mondjad neki, azt mennyire szereted, mennyire vágyódsz egész valódban a Vele való bensőséges egyesülésre. A szerelem szót minden formájában szüntelen hangoztasd számára. Szerelmesed soha nem fog belefáradni abba, nem fogja megunni ezt újra meg újra hallani. Ez a kulcs az ő lelkéhez, szívéhez. Legyél számára égi ajándék emberi alakban! Legyél számára egy fölébe hajló isteni erő és boldogság forrás! Mondjad neki, miközben kezeid simogatják és becézgetik őt, hogy milyen szép, milyen csodaszép! homloka haja ajkai, nyaka, kezei keblei, csípője tagjainak hullámzó vonalai – soroljad suttogjad. Súgd, búgd neki a szépségének dicshimnuszát egy költő ihletettségével  miközben kezeid tovább lágyan simogatják és becézik minden kis hajlatát redőit.Egyetlen szerelmes sem tudja ilyenkor szerelmét választottját eléggé magasztalni.! Élvezd ki minden, de minden sietség nélkül, epikus terjengősséggel ezeknek az előkészítő becézgetéseknek a romantikáját!

A cikk korábbi részeit itt találja:

Karezza a gyakorlatban I.

Karezza a gyakorlatban II.

Olvastad már?

  • ÖRÖM MISSZIÓÖRÖM MISSZIÓ Gondolj bele, TE ,,CSAK" örülsz, BOLDOG vagy. Ez belőled ,,kiragyog" kiárad. A LELKED A […]
  • SZAKRÁLIS NŐI MINŐSÉGSZAKRÁLIS NŐI MINŐSÉG Aki igazi NŐ, AZ aki dolgozik magán, ÉS A MAGA TUDATOS MÓDJÁN megélheti a SZAKRÁLIS, […]
  • KAREZZA A GYAKORLATBAN IV.KAREZZA A GYAKORLATBAN IV. „Nyilvánvaló, hogy az ily módon lezajló egyesülés során mindkét partnerben létrejövő […]
  • A KAREZZA ALAPTÖRVÉNYEIA KAREZZA ALAPTÖRVÉNYEI „A Karezza első Alaptörvénye: a gyakorlásának alapfeltétele, hogy előzetesen […]

 

Vélemény, hozzászólás?