KAREZZA A GYAKORLATBAN IV.

KAREZZA A GYAKORLATBAN IV.

karezza_gyakorlat

„Nyilvánvaló, hogy az ily módon lezajló egyesülés során mindkét partnerben létrejövő életadó erő egy része szabaddá válik, átáramlik a másik lényhez, partnerhez aki azt magába is fogadja. A szerelmeskedő férfiak és nők így hát voltaképpen bizonyos fokig „kannibáloknak” tekinthetők, hiszen mindegyik „megeszi”, felfalja a másik feleslegben lévő életfenntartó táplálékát: egy olyan táplálékot amely tartalmazza a férfi ill. a női partner legszemélyesebb vonásait. /Gondoljunk csak a népi szólásra: Úgy szereti, hogy majd felfalja!/

Igaz, a szerelmesek mindegyike bizonyos mértékig meríthet saját erőtartalékaiból is. Ám mindkét partner kívánatosabbnak, izgalmasabbnak, boldogítóbbnak tartja a másiktól származó életnedveket.

Ne értsük félre, a fenti fejtegetések csupán arra irányuló kísérletet képeznek, hogy a Karezza folyamán lefolyó történéseket hasonlatok segítségével felfoghatóbbá tegyük. A tény azonban egyszerűen az, hogy a sikeresen végrehajtott Karezza a nemi szerveket éppúgy elpihenteti, kielégíti, „lemágnesezi”, mintha orgazmus történt volna; ami pedig a test egyéb részeit illeti, ezek mindkét szerelmi partnernél folyamatos izzásban vannak, telve csodálatos erőérzettel és tudatos boldogsággal, majd a boldogító játék befejeztével mélységes, édes, elégedettségben pihennek meg. A szerelmesek egész lénye sugárzik és romantikus szerelmi ujjongás közepette lebeg, majd egy csodálatos, erőteljes utóhatást éreznek, amelyben az egészség, a tisztaság és életerő megdicsőülés-szerűen vannak jelen. Telis-teli vagyunk boldogsággal, hálával, mint egy Isten áldotta lakoma után…

És hogyan áll a dolog orgazmus után? Általános tapasztalat, hogy az első felszabadító, oldott érzést követően nagyon hamar úgy érezzük, mintha valamilyen nagy veszteség ért volna bennünket, hogy legyengültünk, hiszen egy csodálatos álomkép tűnt tova, oly gyorsan és körös körül minden józanságot áraszt. Igaz, átéltek egy pillanatnyi boldogságot, de mindössze oly rövid, mint egy epilepsziás görcsroham. Épp ezért nem is volt képes tudatosító benyomást kelteni… Elzúgott felettünk, anélkül, hogy maradandó emléket hagyott volna. A fény túl korán aludt ki, a zene hirtelen szakadt félbe. Az orgazmust követő gyengeség olyan jelentőssé is válhat, hogy sápadtság, szédülés, depresszió, emésztési zavarok, ingerlékenység és egyéb jelenségek következnek be. A jelenségek elsősorban a férfiaknál lépnek fel, de nem ritkán a nőnél is jelentkeznek. Legalábbis bágyadtságot, hirtelen fellépő közömbösséget, álomittasságot is érez a legtöbb esetben. A szerelem tüzét – legalábbis egy időre – nedves lepel oldotta ki… A szépség halkan zokog …

Egészen másként játszódik le a Karezza kicsengése. A szerelmesek igen lassan, fokozatosan válnak szét. Édes tartózkodással, vonakodva, aztán újra egymáshoz simulnak, csókolóznak, simogatják egymást, vonzalomtól izzóan, egymás csodálatában felolvadva, újra meg újra fennkölt emlékek édes borzongása járja át őket, amelyekről hiszik, tudják, hogy mindörökké tartani fognak…

Úgy tűnik, mintha az orgazmusban végződő ölelkezéskor az életerő olyan hirtelen és oly nagy mennyiségben lökődik ki, robbanásszerűen, hogy a partnernek alig marad ideje, hogy abból bármit is magába olvasszon, sajátjává tegyen. Ennek a kirobbant életerőnek legnagyobb része veszendőbe megy. A fent elmondottakból világosan kitűnik, hogy az orgazmussal végződő szerelmi egyesülés semmiképpen sem alkalmas arra, hogy a szerelmes ölelkezés értelmét megvalósítsa. A nemi egyesülésnek ezt a módját a maga otrombán, állati formájában a Természet kizárólag Utódok nemzésére tervezte. A nemi aktus egész ilyen lefolyása úgy van kiszámítva, hogy megakadályozza, gátolja a szerelem folytatódását, és helyébe közönyt, vagy elutasítást állít. Így kívánja ezt a terhesség.

Minél gyakrabban történik tehát orgazmussal tetőző nemi aktus, annál biztosabban alszik ki a szerelem, elrepül a gyönyörű álom és nem marad más, mint puszta szexualitás, fásult nemi aktus-sorozat, sőt undor, ásító unalom, ott, ahol egykor a boldog éjek, napok során virágzott a szerelem…

Ezzel szemben a Karezza a házasság beteljesülés utáni hosszú időtartamát még vonzóbbá, drágábbá teszi a szerelmesek számára, mint az udvarlás ideje volt: a házasélet beteljesülésének időszakában még inkább telítődik a szerelmes házastársak lelke vonzalmuk szépségével, friss szerelem, vidám boldog napjait töltik, élethossziglan.”

További információt itt talál:

KAREZZA A GYAKORLATBAN

KAREZZA ALAPTÖRVÉNYEI

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?