KORO AMO SANO

KORO AMO SANO

Mi devas iom ĉirkaŭiri kaj iom antaŭ klarigi vidmanierojn en tiu temo, antaŭ ol mi skribas mian direndon. Estimataj, kiuj legos la tekston, mi deziras eviti ofendon, simple mi petas pripensu, postiru, analizu la aferojn, kaj alserĉu vian propran trovatan vereron. Sen indulgo, nur bone, base, ĝisfunde, pripensi mi petas. Ĉio estas energio, vibracioj, kaj ties sumaro ni estas. Pardonu, se ies trankvilon mi ĝenas. Do. La ĝenerala difino de la vortoj, Vi kaj mi, tio estas homa pensero, mi dirus, maniero de ĝenerala hompensado. Vi, ni, ĉiuj, tamen estas partero unuopule de la TUTO, ĉar Ĉio estas UNU, estas la Kono. La Ni, kiel difino NI, ekzistas nur kaj tamen samtempe, kiel Animoj havas unuopan konscion, kaj estas UNUeroj, kune kaj unuopule, de tiu UNUO. Ni estas Dio produktoj, scias ni multaj, kiuj estas kredantoj. La materialistoj, kvankam neas la ekziston de la fare de multaj estimatan amatan Dion, sed iliaj sciencistoj, eksperimentistoj fine aliris al tiu rezulto, ke estas tamen IO, ĉi tiu IO vibras energias, radias fortege kaj per tio movigas la TUTO – n, kion ni nomas materia mondo. Reirante al mia direndo, ni homoj estas la parto, ero kaj produktumo de la daŭra kreoefekto de la KREANTO DIO. DIO estas unu Lumkvantumo, kaj ni kaj la tn. Mondo estas el LI, en LI, kaj Pere de LI ekzistantaj. Do, iom fikcio odoras, ke kiel la ĉio, estus, povus esti en iu Lumkvantumereto. La klarigo estas, ke Ĝi estas kun speciala Mobius surfaco (Möbiusz) kiu ĉiam moviĝanta, rekreanta sin kaj la ĉioecon. Tiel NI, ni kaj ĉio povas ekzisti el ĜI, situi samtempe en ĝi, kun ĝi, pere de, helpe de LI. De DIO. Pripensi tion, eble, kiel sciencofantastika, fikcia romano aspektas. Mi petas evitu konfuziĝon, la pensoj kiujn mi vekos en vi, tio estos la valoraĵo por vi, ĉar vi entreprenis suriri pensante. Sciu, Dio Estas la AMO mem, tiu vibracio, frekvenco, kiu vibras en la ĉioeco kaj tiu Diovibracio enestas en Nia koro en la koro vakuma veziketo. La koro same reflektas tiun Divibracion, Dienergion, Difrekvencon, kaj vivigas vin, de la piedfingropintoj ĝis la kapo tegmento kun la hararfadenoj. Do, vian/Nian tutan estaĵon. Vian unikan Animon kiu holografias sanan junan korpon, la inspirojn de via Animo peras la korpensoj. Tiujn ni tre atenteme vigle atenti, kaj sekvi devus. Aliel ni devojiĝus de nia unuopula vojo, kiu estas parto de la granda DIO kreoplano. Ĉar ĉio estas energio vibracio, frekvenco, tiun vibracion povas ĝeni aliaj energio/vibracio elradiantoj, kiel elektrosmogoj, artefaritaj vibraciojn elradiantaj maŝinoj, psiteroristoj. Tiuj kiuj timas, timigas, influas normalan korfunkciadon, ĉar ĉiam vibracio elradias interefektas je unu al la alia, ĉar estas en kunligo, en kun efekto ĉio. Samtempe homoj kun Dio pere de tempofadeno estas en kunligo kaj Inter si ankaŭ la sangoparencoj, kiuj konscie kunpensas, amikas, kunlaboras. Tamen tiun informacio kanalon per ĝenaj vibracioj eblas ne nur ĝeni, sed ankaŭ modifi, tute aliformi. Eĉ ian informon enlokigi en alies cerbon, kiel propran memoraĵon kaj poste oni ne povas distingi ĉu vera, aŭ malvera memoraĵo estas. Jes, ja kiel hororo estas tiuj faktoj. La kialo estas, ke antaŭ kelkaj jaroj la grandega homarero parto tiel decidis, ke volas travivi la teknikan vivon, sed ne ĉiuj konsentas, pro la fakto, ke tiele, biorobotiĝas la homaro. La nuna ,,plandemio” histeriado servas jam kiel antaŭĉambro de tiu misevoluo, homara vojeraro. Tamen sur tiu vojo iradas kelkaj Animoj, kiuj venis helpi, la ni diru ,,Normalulojn” kiuj Dian originalan Kreoplanon deziras Vivi, sekvi nun inter la timigitaj, mense kaj vakcine venenigitaj homoj, kiuj endanĝerigis sin mem, kaj pere de sia infektita menso (konvinko, penso elradiado) la ,,Normalulojn”, La DIO principon sekvantojn, kiujn gvidas la Dio Spirito. Ne la biorobotiĝumadaj celoj. Intertempe daŭras la misgvido, misinformado, nanorobotizacio de la homoj. Tiuj robotizumadan celon sekvantoj ne travidas, ke servas malamikajn eksterteranajn celojn. Nia feliĉo estas, ke niaj homparencaj, la bonaj UFOj eksterteranoj ekvilibrigas, defendas la liberan evoluon de la Teranoj, laŭ la Dioplano. Mi scias, ke tro fantastikaj povas esti tiuj, infoj, al kiuj ne estas antaŭinformitaj pri la temo kio en la fono okazas. La AMO ĉion supervenkas trankvilu! (Bedaŭrinde, tiun Dian Kreoplanon deziras el la fono potencoj artefarite influi, uzante la energiojn, vibraciojn nin ĉirkaŭantajn. La sciencistoj per radiantaj vibracioj, manipuladoj de la iloj tn. rapidinternetreto instalo. Jam instalitaj en la plej etaj vilaĝetoj eĉ. Kiun oni instalis dum la artefarita ,,plandemio,, „histerio”,- komprenu la fono informacion. Tiele influante la sanan vibracion de la homkorpo, kaj la unuopajn homorganojn eĉ. Per vibracioj, manipuladoj opiniojn kaj pensojn, eĉ memoraĵbildojn artefarite povas enlokigi en la cerbo, tiu fonpotenco servistaro. Ekestis la artefarita direktebleco, manipuladebleco. Tiu manipulita vibracio devojigas liberecon, propran volon forprenas, konfuzas homojn)

Photo by Tim Marshall on StockSnap

Olvastad már?

  • AugusztusAugusztus Augusztus a nyár dereka, s ezért telve van alkalmakkal, hogy mi fölépülést szerezzünk az […]
  • LA D-RO CEPOLA D-RO CEPO La saniga miraklo de la cepo estas konata ankaŭ en Hungario. La malvarmumiĝintan […]
  • RosszullétRosszullét Különféle fokozatai lehetnek. Ha csak enyhe gyomor-vese stb. panaszok állnak fönn, egy […]
  • JÁR A BABA JÁRJÁR A BABA JÁR Valóban minden nőnek, aki ép, egészséges, - jár a baba, és utódot szülhet, ha ő magát a […]

Vélemény, hozzászólás?