NŐI EGÉSZSÉG, NEMI ÖRÖM, ÉLETÖRÖM, BOLDOGSÁG

NŐI EGÉSZSÉG, NEMI ÖRÖM, ÉLETÖRÖM, BOLDOGSÁG

 A női egészség megőrzés, nemi örömök, életöröm, boldogság ébresztése közös érdek férfinek nőnek egyaránt. Mivel a férfi és a nő egymásra vannak utalva. A Gá-Llámá –t az életerő, életenergia közvetítő, centralizáló-központosító szubsztanciát-állományt is fel kell venni a helyes légzés által a levegőből. Ha ez az energia, csírázó erő hiányzik a magban (pl. a férfinél) akkor abból nem nőhet ki növény. Így a gyermeknemzéskor is a megfelelő energia „töltet” híján gyenge, nem életerős, akár beteges, utódok születnek. Ha még a születés előtti nevelés is hiányzik, akkor végképp nehéz élete lesz a gyermeknek. Leginkább erőtlen, céltalan, életunt, beteges, vagy arra folyamatosan hajlamos emberteste lesz felnőttként is, főleg, ha a maga kezébe nem veszi az életét önneveléssel, önnemesítéssel. A természettörvényeket figyelembe kell venni a rezgések törvényét ismerni kell, a Megfelelősség törvénye is fontos. Ezért a megfelelő agyterületeket fel kell élénkíteni, vibrálni, rezegtetni harmóniagyakorlatokkal, magánhangzók ritmikus vibrálásával, mirigytornával stb. Minél több Gá-Llámát veszünk fel mi magunkba a légzet közvetítésével, annál inkább élénkül a véráramrendszer, ezáltal az idegrendszer, s végül pedig a mirigyrendszer. Minél tudományosabban, megfontoltabban és gondolattal teltebben serkentődnek, vagyis rezgésbe jutnak ezen rendszerek, annál inkább hozzáilleszkednek az agysejtek ezekhez a rezgésekhez s az agysejtekben lévő intelligenciák a magasabb rezgésfokozat által ösztönözve lesznek, hogy a tobozmiriggyel érintkezésbe lépjenek és pedig e mirigyben van az érzüléknek, vagyis az elmének a székhelye. –Minél élénkültebb a tobozmirigy, annál jobban kibővül a felfogóképesség, az értelem, a felismerés. Minél több agysejt föléled s a tobozmiriggyel érintkezésbe jut, annál jobban kiterjed a tobozmirigyben lévő érzülék hatásköre a környező Természettel szemben, s annál jobban tudatában leszünk a tobozmirigyben lévő érzüléknek s kibővítjük az ismereteinket, tudásunkat a Természet, a Világmindenség, s a számtalan égitestrendszerrel bíró Végtelen térség felől valófelismerésünket. Éppúgy minden dolog felől, amelynek titkait mi föltárni óhajtjuk, azonban mindaddig nem tudjuk föltárni, míg a megfelelő agysejtek fel nem élénkülnek. – Ez a törvénye a megfelelősségnek minden dologra érvényes, akár a mindennapi életnek tisztán materiális dolgai azok, akár olyanok, miket még csak remélünk elérni. Nekünk, e törvénynek eleget kell tennünk, azt az eszünkbe belevésnünk és mindinkább bevésnünk és annak határain belül maradnunk. Hogy mi Istené, hogy mi szentek, kiválasztottak, áldottak, szentté – avatottak, avagy közönséges halandók vagyunk, minden esetben e törvénynek alá kell rendelni magunkat. Mert az egyformán érvényes a Föld, a Világmindenség, az égitestrendszer és a megmérhetetlen térség számára. – Sőt magának az Istennek, a Mindenhatónak, a Végtelennek, Aki az Eredet, az első OK, s a legfőbb az összes isteni lények közepette. Néki is el kell ismernie és teljesíteni kell a saját törvényeit, tehát mennyivel inkább nekünk, akik csak egy visszfénye vagyunk a Végtelen Intelligenciának… Ha én magamnak egészséget óhajtok, akkor ama eszközöket és módokat kell igénybe vennem, melyeknek az egészségállapot a következménye és hogy ezt az állapotot én fönntartsam, sőt megjavítsam, evégett bizony a Megfelelőség törvényéhez kell magamat tartanom. Ha én bátorságot óhajtok magamnak, akkor nékem tudnom kell azt, hogy miből áll a boldogság, az miken nyugszik – fölépül, mi tartja azt fönn és tartósítja – meghosszabbítja. Én másoknál nem várhatok boldogságot, ha én magam azt sem sugárzom magamból. De minél inkább én olyanokat vonzok magamhoz, akik a boldogságnak ugyanazon fokozatán szárnyalnak, mint én annál inkább növekszik az én boldogságom és vidámságom. Ha azonban én galád, irigykedő, kíváncsiskodó és fecsegő, pletykálkodó vagyok, akkor csak ilyeneket vonzok magamhoz. Mindegyik gyerek, aki egy ilyen véletlen: „Mindegy, hogy fiú, vagy lány, csak egészséges legyen!”, alapon született a világra, a születés előtti nevelés, a gyermek nemének előre meghatározása nélkül, – (a két szülő egyetértésének hiányában), azok nehéz sorsot élhetnek meg, sőt, még a helyes nemi identitás is veszélyben van náluk. Nem csak a céltalan élet sodródás, szenvedések, élhetetlenségek alakulnak ki, de nevelkedésük során egy teher lesznek maguknak, a szülőknek és a társadalomnak is. A boldogság, ami a nő szívteréből kiárad, beragyogja a párját, gyermeke apját és a gyermeket még magzat állapotában is, életörömmel, életkedvvel láthatja el tudatosságában. A nő, ha a nemi örömök élvezete nélkül fogan, vagyis az ő petéje nem töltődik fel az ő nemi elektrikus magnetikus energiáival, – a hosszas „szent egyesülés” alkalmával az gyenge utódot fog szülni. Hacsak, ő a születés előtti nevelés tudatosság révén, egy magasabb szintre nem neveli tudatosságában a gyermekét. Ezzel a boldogságát megalapozza az utódjának, aki jó eséllyel indulhat az életnek, saját egyéni, neki tetsző boldogságának kialakítására. Lehetünk mi olyan boldogok is, hogy madarat lehet fogatni velünk örömünkben. 100% -ig mi vagyunk felelősek az életünk leszületés utáni alakításában. Tanulni, tájékozódni kell és már 9 éves kortól a leánygyermekeket a családi életre, családtudományra oktatni. ÁM, A jó példa mindennél többet jelent, mert a gyermek, utánzással tanul.

Olvastad már?

 

Vélemény, hozzászólás?